A tavaszi és őszi hangversenyek két évtizede várják az egyházi muzsika barátait a templom szépen zengő falai közé, ahogy a  Vers és Dal irodalmi sorozat vendégei a Szent Imre Ház Mindszenty termében, a tél beköszöntével szólalnak meg. A kedves Olvasó a legfrissebb időpontokat legfelül láthatja, az egér további görgetésével pedig mély kútba hajolhat, áttekintve az elmúlt esztendők műsorait és szereplőit.

 

 

2024

 

2024. március 24., vasárnap 19.00 óra

Pergolesi: Stabat Mater

 

Darázs Renáta | szoprán

Nagy Bernadett | alt

a templom női kara

Anima Musicæ Kamarazenekar

művészeti vezető: G. Horváth László

vezényel: Csányi Tamás

Szkaliczki Örs O.Cist. plébános gondolataival

 

A Bethlen Gábor Alap, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió

és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

Huszonhat esztendő egy zeneszerző kézjegyének kibontakozásához, terveinek kiírásához igen rövid idő, tehetségének mértéke viszont elég ahhoz, hogy legendája megszülessék. Giovanni Battista Pergolesi életműve egyedül áll a 18. század első felének zenei világában, rövid lángolása során a ragyogó színek, a sodró dallamosság magában álló csoda lett, s nem­zedékeknek adott útmutatást. Legmaradandóbb, mély érzéseit közvetítő hagyatéka a Stabat Mater himnusz költői kifejezése; ezen érzékeny és gyönyörű dallamsodrás tiszta magaslatai sok esztendőn át követő nélkül maradtak. A nápolyi „Fájdalmas Szűz lovagjának testvé­ri­sége” egyesület felkérésére – halála évében, 1736-ban – a dél-itáliai Pozzuoli kapucinus kolostorának csendjében írt kompozíció azzal a zenei készlettel fordul a kereszt alatt virrasztó Szűz­höz, amelyet a legjobban ismer: a nápolyi [víg]opera gesztusait, harmóniavilágát helyezi a középkori siratóének, az Állt a fájdalommal terhes anya kezdetű vers sorai alá. Bár az eredeti partitúra hangjegyei két szóló hangra és vonósegyüttesre készültek, az előadói hagyomány néhány tételt kórusra bővített, a szólókantátát így közelítve az oratórium műfajához, a személyestől az egyetemes felé. A nagyhét kapujában, hagyományosan virágvasárnap várjuk a kedves Olvasót e csendes órára, lelki gyakorlatra, szeretettel.

A Bethlen Gábor Alap, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió

és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

Tavaszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

A zene gazdagítja és gyógyítja a lelket; hivatásom az, hogy ezt szolgáljam – vallja a Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, aki feleségével a fehér-fekete billentyűkön is hitvalló „négykezes”: a sorozat nyitó hangversenyén három évszázad harmóniáival hitelesíti ezt. | A csembalót – oratóriumok, passiók, kantáták nélkülözhetetlen támaszát – szólóhangszerként ritkábban hallhatjuk. Vendégünk a hazai csembalójáték egyik legkiválóbb képviselője és kétmanuálos instrumentuma, a 18. századi mester, François Étienne Blanchet hagyatékának pontos másolata. | A zenetörténet csak néhány olyan kompozíciót tart számon, amelyek megnevezése előtt a szerző említése szükségtelen: a cím önmagában fogalom – a h-moll mise egy kivételes tehetség kivételes katedrálisa. | A negyedik alkalommal a korhű stílus avatott képviselőit hallhatjuk; a végtelen szépségű kantátairodalomból – Bach és Händel művei mellett – herceg Esterházy Pál gyűjteményének lapjairól is válogatva. Szeretettel várjuk a kedves Olvasót a bevezető mondat bizonyosságával: a muzsika a lélek gyógyítója.

 

2024. április 7., vasárnap 15 órakor

Transzcendens etűdök

Hegedűs Endre és Katalin hangversenye

Bach, Mozart, Chopin, Liszt műveiből

 

2024. április 14., vasárnap 15 órakor

J. S. Bach: A-dúr concerto, BWV 1055

Georg Anton Benda: g-moll concerto

Dobozy Borbála Liszt-díjas csembalóművész

és muzsikus társai korhű hangszereken:

Draskóczy Eszter | Rácz Erzsébet hegedű

Némethy Szilvia mélyhegedű | Scholz Anna cselló

Zováthy Alajos nagybőgő

 

2024. április 21., vasárnap 15 órakor

Bach: h-moll mise

Gábor Audrey | Pataki-Tóth Orsolya | Hajdú Diána Kéringer László

Csizmár Dávid ének

Presto Kamaraegyüttes, Művészeti vezető: Weidemann Krisztina

William Byrd Énekegyüttes, Ars Nova Sacra Énekegyüttes

Vezényel: Winnington-Ingram Johanna

 

2024. április 28., vasárnap 15 órakor

Égi harmóniák

Bach, Händel és az Esterházy-gyűjtemény művei

Ducza Nóra szoprán | Jekl László basszus, Vitárius Piroska hegedű

Savaria Barokk Zenekar

Művészeti vezető: Németh Pál Liszt-díjas

 

Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti

Együttműködési Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Má­ria Rádió és a Magyar

Katolikus Rádió támogatásával.

 

2024. május 26., vasárnap 19 órakor

AWESTMINSTER SINGERS (Westminster University, Salt Lake City, USA)

hangversenye

Vezényel: Dr. Jane Fjeldsted

 

 

2023

 

Őszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

 

2023. október 1., vasárnap 15 órakor

Csáki András Liszt-díjas gitárművész Bach-hangversenye

d-moll prelúdium, BWV 999 | a-moll fúga, BWV 1000 |

D-dúr prelúdium, fúga és allegro, BWV 998 | a-moll lantszvit, BWV 995

 

 

2023. október 8., vasárnap 15 órakor

H. Schütz: „O Jesu, nomen dulce” SWV 308 |

T. Merula: Ciaccona a tre Op. 12 No. 20 |

C. Monteverdi: Confitebor tibi Domine | J. S. Bach: Liebster Immanuel, Herzog der Frommen, BWV 123

A Budapesti Fesztiválzenekar barokk együttese

Kalafszky Adriána szoprán | Gavodi Zoltán kontratenor | Mészáros Péter tenor | Cser Péter basszus

Koncertmester: Lesták Bedő Eszter

 

 

2023. október 15., vasárnap 15 órakor

A történelmi Magyarország egyházi zenéje, 18. század

Gregor J. Werner: Missa Solitaria – újkori bemutató

Darázs Renáta szoprán | Nagy Bernadett alt |

Csapó József tenor | Najbauer Lóránt basszus |

Draskóczy Eszter | Lang Ildikó | Rácz Erzsébet | Revóczky Ottília hegedű |

Scholz Anna cselló | Tóth-Kiss Péter nagybőgő | Félegyházi Bence harsona | Túri Péter orgona

Vezényel: Csányi Tamás

 

 

2023. október 23., hétfő 19.00 óra

Gabriel Fauré: Requiem

 

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Darázs Renáta | Tóth László | Jekl László

Budapesti Monteverdi Kórus és muzsikus társaik

vezényel | Csányi Tamás

alapító karnagy | Kollár Éva

 

 

Őszi sorozatunk nyitó hangversenyén J. S. Bach igen ritkán hallható lantműveiből hallhatunk válogatást; a mester e halk szavú, míves harmóniái először szólalnak meg templomunkban. | A Budapesti Fesztiválzenekar muzsikusai korhű hangszerekkel és szóbeli háttérképpel vezetnek el a reneszánsz és a barokk zene legnagyobb egyéniségeihez. | Gregor J. Werner az Esterházy-birodalom és a klasszikus stílus kiemelkedő mestere, akinek hagyatéka lassan, de bizonyosan visszatér a zene 18. századi arcképcsarnokába. Közel négy évtizedes kismartoni működése okán kicsit a miénk is – Missa Solitaria c. kompozíciója újkori bemutató, melyet e stílus avatott képviselői szólaltatnak meg. | Szeretettel várjuk a kedves Olvasót!

 

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes.

Adományaikat kérjük és köszönettel fogadjuk.

Sorozatszerkesztő: Csányi Tamás karnagy.

A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a BFZ,

a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

Tavaszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

 

2023. április 2., virágvasárnap 19.00 órakor

Joseph Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán című műve

1787-ben, a spanyolországi Cadiz barlangtemplomában hangzott fel először:

az emlékezést vezető lelki­pásztor felolvasta a Szentírás mondatait,

néhány gondolattal értelmezte, megszemélyesítette azokat,

majd a teret betöltötte a muzsika. E sajátos lelkigyakorlatra

hívjuk és várjuk szeretettel a kedves Olvasót a

Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia alapításának 100. esztendejében.

Anima MusicÆ Kamarazenekar, művészeti vezető: G. Horváth László

P. Kozma Imre OH, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke,

irgalmas rendi szerzetes gondolataival

 

2023. április 16., vasárnap 15 órakor

Királyok és királynők / magyar, pravoszláv, angolszász,

román, ukrán, spanyol és héber liturgikus énekek

Szent Efrém Férfikar

Művészeti vezető: Bubnó Tamás és Lőrinc

 

2023. április 23., vasárnap 15 órakor

Monteverdi: Laudate pueri Dominum Ps. 112.

Ave maris stella | Mozart: Laudate Dominum

K. 339. | C-dúr [Koronázási] mise K. 317.

Sonatores Pannoniae Együttes

Budapesti Monteverdi Kórus és kamarazenekar

Vezényel Kollár Éva és Czifra János

 

2023. május 7., vasárnap 15 órakor

Tizennégy húron

Haydn-harmóniák az Esterházy-hagyatékból

Szászvárosi Sándor baryton | Szabó Anna brácsa | Lachegyi Anna cselló

 

Sorozatunkban az európai és hazai örökség arányos képviseletére törekedtünk; az első hangverseny e szándék sűrítménye, melynek minden égtáj felől érkező muzsikáját a Boldogasszony tisztelete foglalja keretbe. | A reneszánsz és a klasszikus stílus, a 16. és a 18. század két rendkívüli egyénisége, Monteverdi és Mozart fémjelzi a második délután harmóniáit; előadóik szentimrevárosi kapcsolódását külön örömmel jelezzük. | Április 30. Ferenc pápa látogatásának záró napja, ezt követően, május 7-én az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Esterházy-hagyaték igen ritkán megszólaló és megszólaltatható harmóniáit idézi: Joseph Haydn – a vonós hangszerek kezelésében is jártas – „fényes” Miklós hercegnek írott darabjaiból kínál áttekintést, természetesen korhű hangszereken. Szeretettel várjuk a kedves Olvasót plébániánk alapításának 100. esztendejében annak tudásával s bizonyosságával, hogy a muzsika a lélek gyógyítója.

 

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes.

18 órakor szentmise. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szent Imre Alapítvány,

a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

 

2022

 

Őszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

 

A 17. század vége – szó szerint is – felszabadító hatású időszak a történelmi Magyarország zenekultúrájában; a fegyverek rideg hangját a hangszerek zengése váltja fel. A 150 év után következő 150 évben a szépművészetek virágzása minden égtáj felől hallható és látható lesz – Nagyvárad, Kismarton, Pécs, Veszprém, Győr templomaiban működő mesterek és mecénások lendületének jeleként. A Kárpát-medencében született vagy itt otthont találó muzsikusok hagyatékából merített műsor ezen míves örökségünkre szeretné újólag felhívni a figyelmet. | A harangzúgás minden templom messzire üzenő jelképe, azonban 96 különböző méretű és hangolású harang megszólalása Pachelbel, Vivaldi, Mozart etc. műveinek dallamaival a különleges látvány és „hallvány” élményét kínálja. | Nemzeti ünnepünkön pedig hagyományosan a forradalom és szabadságharc körtéri áldoza­taira emlékezünk a tiszteletadás szelíd és békességes módját ajánlva fel. Szeretettel várjuk a kedves Olvasót.

 

2022. október 9., vasárnap 19 órakor

Salve Regina / A történelmi Magyarország egyházi zenéje, 18. század

Deppisch Bálint, Esterházy Pál, Michael Haydn, Istvánffy Benedek, Simon

Linzenpoltz, Gregor J. Werner művei korhű hangszereken

 

Darázs Renáta szoprán, Nagy Bernadett alt

 

Hamar Gergely, Szebenyi Katalin oboa,

Draskóczy Eszter, Kiss Enikő, Rábai Bence, Rácz Erzsébet, Revóczky

Ottília, Vörös Györgyi hegedű

Kabdebó Noémi, Némethy Szilvia mélyhegedű

Regenhart Anna Blanka, Scholz Anna cselló,

Vezényel: Csányi Tamás

 

2022. október 16., vasárnap 19 órakor

Szironta Harangegyüttes estje

Művészeti vezető: Germán Márton

 

2022. október 23., vasárnap 19 órakor

W. A. Mozart: Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Kristófi Ágnes, Schöck Atala, Megyesi Zoltán, Cser Krisztián

ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar

Vezényel: Kovács László Liszt-díjas, Érdemes Művész

 

A belépés ingyenes. A hangversenyek előtt 18 órakor szentmise.

Adományaikat kérjük és köszönettel fogadjuk.

A NEA, az MMA, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a

Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

2022. augusztus 28. vasárnap, 19 órakor

A St. Paul Gospel Ensemble [Michigan, USA] hangversenye

Vezényel: Jean Wilson

 

Várjuk szeretettel!

 

18.00 órakor szentmise. A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes.

A Bethlen Gábor Alap, a Szent Imre Alapítvány,

a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

Tavaszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

 

Sorozatunk első hangversenyének előadói a görögkatolikus és ortodox kórushagyomány elhivatott képviselői. Amikor jelen időben ezen örökség forrásvidékén háború pusztít, az égi Édesanya alakját felidézni és Nagyboldogasszony közbenjárását kérni különösen szívbéli üzenet. A Nap útját nyugat felé követve Händel, Bach, Liszt és Bartók megkerülhetetlen harmóniáit hallhatjuk, melyeket a Kelemen család közös műsora végül a versek ritmusával egészít ki. Hálával a résztvevők támogatásáért, készségéért, a zenekultúra magas színvonalú képviseletéért, várjuk sze­re­tet­tel a ked­ves Ol­va­sót templomunk megújult terébe. Annak tudásával s bizonyosságával, hogy a muzsika a lélek gyógyítója.

 

2022. május 8., vasárnap 15 órakor

Ékes virágszál | Mária alakja a görög és római katolikus zenében

Szent Efrém Férfikar

Művészeti vezető: Bubnó Tamás

 

2022. május 15., vasárnap 15 órakor

A kakukk és a fülemile | Jézus és a Lélek

Händel és Bach

Ducza Nóra | Jekl László [ének]

Gesztesi-Tóth László | Várallyay Ágnes [orgona]

Savaria Barokk Zenekar

Vezényel: Németh Pál

 

2022. május 22., vasárnap 15 órakor

Lélek a muzsikában | Bach és Liszt

Hegedűs Endre és Katalin zongorahangversenye

 

2022. május 29., vasárnap 15 órakor

Zene | szó

Kelemen Barnabás | Kokas Katalin hegedű­művész és gyermekeik családi hangversenye

 

Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

Az EMMI, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

A passió története, Jézus Krisztus keresztútjának megjelenítése a középkori Európa közös öröksége. Kezdetben prózai szereplők előadásában, majd az oratórium mestereinek nemzedéke által érte el tökéletes foglalatát. Elsősorban német nyelvterületen – Schütz, Händel, Telemann és Bach művészetében. Händel* János passiója 1704 februárjában Hamburgban hangzott fel első ízben. A fiatal komponista neve mellett található jelzés feloldását a zenetörténet azóta sem tudta megnyugtatóan tisztázni: a mű kéziratos forrása (Deutsche Staatsbibliothek) a korabeli kottaíró tollát őrzi – a szerző eredeti partitúrája elveszett. Az utókor muzsikusai helyes döntést hoznak, amikor a valószínűség ellenére, avagy éppen azért életre keltik az evangélista üzenetét. Hagyományos virágvasárnapi hangversenyünk természetes módon kötődik a nagyhét történéseihez, talán kevésbé ismert ösvényre lépve a 17. század zenei világából. A 350 éve elhunyt Heinrich Schütz messze fénylő harmóniái és kortársainak muzsikája ígérnek lelket gyógyító felkészülést, elcsendesülést a feltámadás felé vezető úton.

 

2022. március 27., vasárnap 15 órakor

G. F. Händel*: János-passió

Ducza Nóra / Geiger Kinga, szoprán / Hegyi Barnabás, Pilátus / Mészáros Péter, evangélista / Fodré Lajos – tenor / Jekl László, Jézus

Octovoice Énekegyüttes / művészeti vezető: Geiger György

Savaria Barokk Zenekar korhű hangszereken

Vezényel: Németh Pál Liszt-díjas

 

2022. április 10., virágvasárnap 15 órakor

Heinrich Schütz: Krisztus hét szava a keresztfán / Erbarm dich / Musikalische Exequien III

Johann Schelle: Erkenne deine Missetat / kantáta

Dietrich Buxtehude: Fried und Freudenreiche Hinfarth / Ad Cor (Membra Jesu nostri) / kantáta

Ars Longa Ének- és Kamarazenekar korhű hangszereken

Vezényel: Dinyés Soma

 

Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egyházközség. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A NEA, az MMA, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

 

2021

 

Őszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

 

Ha eldalolom, nem fáj többé – hosszú és lelket próbáló szünet után Schubert igen tömör szavaival szeretnénk folytatni a szentimrevárosi hangversenyek sorozatát, remélhetőleg jó időre „eldalolni” a személyes jelenlét hiányát. Az első alkalmat – ahogy minden évben – jótékony célra szánjuk: adományaikat az Áder János köztársasági elnök és felesége által életre hívott Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért részére utaljuk át. Jelképes mozdulat ez, Teréz anya egyszerű receptjével: nem szükséges nagy dolgokat tennünk, csak kicsiket, de azokat nagy szeretettel. A három délutáni időpont után, okt. 24-én, 19 órakor kezdődik majd a forradalom és szabadságharc szentimrevárosi áldozataira emlékező, hagyományos requiem, a tiszteletadás szelíd és békességes módját ajánlva fel. Sze­re­tet­tel vár­juk a ked­ves Ol­va­sót a templom megújult terében.

 

2021. október 3., vasárnap 15 órakor

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért javára

 

Henry Du Mont (1610–1684): Mária motetták, lemezbemutató

Ducza Nóra, Balogh Eszter, Hegyi Barnabás, Kéringer László, Najbauer Lóránt, Jekl László

Budapest Belvárosi Kántorátus

Savaria Barokk Zenekar (műv. vez.: Németh Pál)

Vezényel: Gesztesi-Tóth László

 

2021. október 10., vasárnap 15 órakor

Pergolesi: Salve Regina in c

Niccolo Jommelli: Pieta Signore (Miserere mei Domine), bemutató

Szili Gabriella, Ducza Nóra

Anima Musicae Kamarazenekar, (műv. vez.: G. Horváth László)

Vezényel: Dinyés Soma

 

2021. október 17., vasárnap 15 órakor

Bach: C-dúr szólószonáta | Ysaÿe: d-moll szólószonáta, „Ballada”

Langer Ágnes hegedűművész hangversenye Nicolò Gagliano 1782-ben készített mesterhangszerén

 

2021. október 24., vasárnap 19 órakor

Tomás Luis da Victoria: Requiem (Officium Defunctorum)

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Discantus Énekegyüttes (műv. vez.: Mészáros Péter)

 

Sorozatszerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A NEA, az MMA, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

 

2020

 

Hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

A koronavírus-járvány miatt tavaszi sorozatunk elmaradt.

 

2020. szeptember 27-én, vasárnap 19.00 órakor

Hangverseny a Vasárnapi Iskola Alapítvány javára

 

Arany és kék szavakkal

a Misztrál Együttes estje

 

Heigl László | Heinczinger Miklós | Pusztai Gábor

Tóbisz Tinelli Tamás | Török Máté

 

Kérjük, hogy a templomban maszkot viselni szíveskedjék.

Az előtérben a kéz fertőtlenítésére alkalmas eszközök állnak rendelkezésére.

 

Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A hangverseny előtt, 18.00 órakor szentmise. A Nemzeti Együttműködési Alap, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió támogatásával.

 

„Itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is, mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét.” – mondta a megpróbált sorsú és mindvégig hűséges Esterházy János a felvidéki ma­gya­roknak 1925-ben. Szavait az azóta eltelt idő csak hangsúlyosabbá tette, teszi, a megmaradás kisebbségi le­­he­tősége, esz­közei, forrásai pedig fo­gyatkoz­nak. A Vasárnapi Iskola Alapítvány pél­­dája annak, hogy az ötlet, az akarat, az összefogás és a lé­lek képes a közigazgatási határokon kívül maradó magyar­ság jö­­­vő­jének egyik építőkockája lenni. Várasfenes, Nagy­­sza­lon­ta, Kis­­nyé­ger­­fal­va, Belényesújlak, Köröstárkány, Me­ző­telki, Tasnádszántó, Kovászó, Érsekkéty és szá­mos más – itthon alig ismert, sajátos nyelvi közegben lévő – te­lepülés be­­fo­ga­dója azon magyar­országi peda­gó­gusoknak, akik egy-egy hétvé­gé­jüket a szórványban élő gyer­mekek tanítására szánják. Önzet­le­nül. E rendhagyó magyar- és történelem­órák szövetén ke­resztül erő­södő kö­zös­ségek pedig megbátorodva edzik anya­nyel­vüket, kul­tú­­rá­jukat a többségi nem­zet gyak­­ran sajátos elgondolásai elle­nére. Hagyo­má­nyos, jótékony célú hang­­versenyünk ke­­­re­tében e misszió javára kérjük a ked­ves Hallgató ado­mányát. Szeretnénk ezt viszonozni a ma­gyar verskultúra szerény körképével, Ady, Babits, Balassi, Dsida, Radnóti és társaik énekelt rímeinek bemu­tatásával. Várjuk szeretettel!

Csányi Tamás karnagy

 

2020. október 23-án, pénteken, 19.00 órakor

Gregor Joseph Werner [1763]: Requiem

4 lamentáció | újkori bemutató

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Szutrély Katalin | Pintér Ágnes | Balogh Eszter

Megyesi Zoltán | Najbauer Lóránt

Purcell kórus | Orfeo zenekar (korhű hangszereken)

Continuo: Vashegyi György

vezényel | Szokos Augustin

 

A Nemzeti Együttműködési Alap, az NKA, Újbuda Önkormányzata,

a Szent Imre Alapítvány, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió

támogatásával.

 

2019

 

A 25. esztendő

 

Vers és Dal

Irodalmi estek a Szent Imre Házban

(1114 Himfy u. 9., a Móricz Zs. körtér és a Villányi út találkozásánál)

 

2019. november 4., hétfő 19.30 óra

„Szeretnének...”

Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész estje

 

2019. november 11., hétfő 19.30 óra

„Csak átutazó vagyok itt a Földön...”

Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész Seress Rezső-estje

 

2019. november 18., hétfő 19.30 óra

„Támaszd fel már csillagunkat...”

A Halotti beszédtől Balassi Bálintig

Szabó András versmondó estje

 

2019. november 25., hétfő 19.30 óra

Zsivajgó természet

Sudár Annamária és Huzella Péter Kosztolányi-estje

 

Jordán Tamás válogatása a magyar nyelvű verselés derékhadának világából való: Ady Endre, Babits Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső és kortársaik verseit hallhatjuk. November 4. pedig a múlt századi történelem egyik fájdalmas emlékű napja, amelyet az est főszereplője illő módon idéz majd meg. / A békeidők pesti éjszakáit eleveníti fel Seress Rezső örökzöld dallamaiban Fesztbaum Béla, a Vígszínház zongorán is remekül tájékozódó művésze, akit több mint húsz év hűség köt e nagy múltú társulathoz. Előadása a derű egy óráját ígéri. / A Halotti beszédtől – a halálának 425. évfordulójához érkezett – Balassi Bálintig ível Szabó András válogatása, aki a míves beszéd elkötelezettjeként merít a történelmi Magyarország kincseiből. / Végezetül Sudár Annamária és Huzella Péter Kosztolányi-összeállítását hallhatjuk a költő 1930-ból származó játékos, szellemes ciklusából, megszólaltatva néhány ritkán elhangzó költeményt is. A közreműködők nevében is tisztelettel várja a kedves Olvasót a szerkesztô: Csányi Tamás karnagy.

 

A XI. ker. Újbuda Önkormányzata támogatásával.

A belépés ingyenes. Kérjük, adományával segítse a sorozat megvalósulását.

Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, 19.00 órától.

 

 

Hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban

(XI., Villányi út 25.)

 

a kárpátaljai anyanyelvi oktatás támogatására

 

2019. szeptember 22-én, vasárnap 19.00 órakor

Az ég zsoltára

Az 50 éves Kaláka együttes estje

Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs

Magyar költők verseire

 

A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A XI. kerület Újbuda Önkormányzata, az NKA és a MMA támogatásával.

 

 

2019. október 23-án, szerdán 19.00 órakor

Michael Haydn: Requiem

a Forradalom és Szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Darázs Renáta, Nagy Bernadett, Megyesi Zoltán, Cser Krisztián

Anima Musicae Kamarazenekar (műv. vez.: G. Horváth László)

Ars Nova Sacra kórus (műv. vez.: Répássy Dénes)

vezényel: Csányi Tamás

 

A belépés ingyenes és akadálymentes.

Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A XI. ker. Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat, az NKA és az MMA támogatásával.

 

 

2019. május 12., vasárnap 15.00 óra

Visegrádi hangok

Szent Efrém Férfikar

művészeti vezető: Bubnó Tamás Liszt-díjas

 

2019. május 19., vasárnap 19.00 óra

Michael Haydn: Missa sub titulo Sancti Leopoldi in festo Innocentium

Eszterházy Pál: részletek a Harmonia Caelestis gyűjteményből

Michael Haydn: Vesperae pro festo Sanctorum Innocentium

Szili Gabriella – szoprán

Ducza Nóra – mezzoszoprán

Bakos Kornélia – alt

Magyar Rádió Gyermekkórusa (vezető karnagy: Dinyés Soma)

Ars Longa Kamarazenekar historikus hangszereken (koncertmester: Vitárius Piroska)

vez.: Dinyés Soma

 

2019. május 26., vasárnap 15.00 óra

Beethoven: C-dúr "kismartoni" mise

Budapesti Monteverdi Kórus

Budapesti Vonósok Kamarazenekar

vez.: Kollár Éva Liszt-díjas

 

2019. június 2., vasárnap 15.00 óra

Magyar és német barokk lutheránus egyházi zene 1690 körül – Strattner és Buxtehude

Purcell Kórus / Orfeo Zenekar korhű hangszereken

vez.: Vashegyi György

 

25 esztendős sorozatunk közreműködői a történelmi Magyarország hagyatékából állítottak össze válogatást. A hallgató így lehet fültanúja a közép-európai kórusművészetnek, M. Haydn Nagyváradon kibontakozó talentumának, az Esterházyak által is számos szállal hozzánk kötődő Beethoven nagyszabású miséjének, valamint a Felvidékről induló Georg Strattner harmóniáinak. A négy alkalom az emberi hang szépségének dicsérete is – a férfi, a gyermek és a vegyes kar ezer színét felerősítő hangszeres művészek a historikus zeneszerszámok értő művelőiként társulnak az énekesekhez. Szeretettel várjuk a kedves Olvasót – a muzsikán túl – a 125 éve született Molnár-C. Pál ecsetvonásaival és az elmúlt negyedszázad lendületét bemutató kiadvánnyal, amely a templomunk zenei mozgásában oly fontos történelmi Magyarország költészetéből tartalmaz válogatást. E visszatekintést neves előadók megemlékező sorai díszítik.

Csányi Tamás karnagy

 

A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A XI. ker. Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

2019. április 14-én, virágvasárnap 19.00 órakor

 

A második állomás

(Jézus vállára veszi a keresztet)

 

a Ciszterock Társulat előadása

 

Zene, vers, próza:

Csányi Tamás, Domján Gábor, Bob Dylan, Greskovics Klára, Ongjerth Richárd, Olofsson Placid OSB, Puszta Sándor

 

Közreműködnek:

Dr. Asbót Richard cselló, Bittsánszky András trombita, Bursics Anna fuvola, Bursics Balázs gitár, oboa, Csányi Tamás ének, billentyűs hangszerek, Embey-Isztin Balázs basszusgitár, Kató-Bellavics Ágota próza, Kátai-Pál László gitár, Lobmayer Tibor gitár, Megyery Noémi hegedű, Simonkay Márton billentyűs hangszerek, Szemkeő-Martin Orsolya ének

 

Akár a kultúrtörténet, akár a személyes hitvallás érintettsége okán Jézus virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe, a nagyhét eseményei, a keresztút és a feltámadás a história időszámításának megkerülhetetlen részei. Számtalan, a legkülönbözőbb eszközökkel készült műalkotás tárgya mindez, mely évszázadok óta készteti állásfoglalásra a nézőt-olvasót-hallgatót. Hagyományos hangversenyünk ez alkalommal nem klasszikus zenébe foglalt oratóriumot, hanem tizenegy éneket szólaltat meg a jelen korhoz közelebb érő megfogalmazásban, egy-egy gondolatot társítva a harmóniákhoz. A ciszterci Szent Imre-templomhoz tartozó muzsikusok alkalmi közössége, a Ciszterock Társulat hetedik alkalommal fogott össze azért, hogy nyomkövető lehessen a Golgotára vezető úton. Szeretnénk illő módon kísérni a Megváltót e nehéz ösvényen, szolid hangszereléssel társítva – nem csak fiataloknak. Megfogalmazni néhány kereszt-kérdést, távolról megközelítve a kereszt-érzést. A magunk szerény eszközeivel, de várjuk a kedves Olvasót és családját szeretettel.

 

A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A hangverseny elõtt, 18.00 órakor szentmise. Budapest Fõváros Önkormányzata, Újbuda Önkormányzata, az NKA és a Szent Imre Alapítvány támogatásával.

 

 

2018

 

Vers és Dal

Irodalmi estek a Szent Imre Házban

(1114 Himfy u. 9., a Móricz Zs. körtér és a Villányi út találkozásánál)

 

2018. november 12., hétfő 19.30 óra

Arany

Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész estje

 

2018. november 19., hétfő 19.30 óra

Abigél titkai

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Szabó Magda-estje

 

2018. november 26., hétfő 19.30 óra

Boldog, szomorú dal

Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész Kosztolányi-estje

 

2018. december 3., hétfő 19.30 óra

Orvosnégyes

a 35 éves Semmelweis Vonósnégyes estje

Dr. Kelemen László hegedű / Dr. Székely György hegedű, gitár /

Dr. Ostoros Gyula brácsa / Dr. Asbót Richard cselló/

 

Sorozatunk első felében egy olyan színészgeneráció két képviselőjét láthatjuk-hallhatjuk, akik már a hetvenes években maradandó lábnyomot hagytak színpadon s mozgóképen, azóta hordozva e művészeti ág nemes örökségét. Bálint András igényessége harminc esztendőn keresztül határozta meg a Radnóti Színház arculatát – ez alkalommal Arany János utolérhetetlen verslábait közvetíti. / Piros Ildikó pedig Szabó Magda életművének keresztmetszetén vezet végig az igényes megszólalás változatlan fényével. / Kedvenc Kosztolányi-verseiből válogat Fesztbaum Béla, a Vígszínház kiváló művésze, akit több mint húsz év hűség köt e nagy múltú társulathoz. Előadásában megannyi karakter párlatával vértezve kelnek életre a kerületben egykor otthonos költő sorai. / Végezetül – már Miklós püspök napjához közeledve – a Semmelweis Kvartett tagjai cserélik az orvosi műszereket vonóra, hogy a dallam, a harmónia és a ritmus által vegyék kezelésbe a kedves hallgatót a klasszikus kor zenéjétől Farkas Ferenc derűs lendületéig. A közreműködők nevében is tisztelettel várja a kedves Olvasót a szerkesztő: Csányi Tamás karnagy.

 

A XI. ker. Újbuda Önkormányzata támogatásával. A belépés ingyenes. Kérjük, adományával segítse a sorozat megvalósulását. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, 19.00 órától. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre Plébánia.

 

 

 

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI., Villányi út 25.)

 

2018. október 23-án, kedden 19 órakor

 

Mozart: Requiem

a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Darázs Renáta / Nagy Bernadett / Megyesi Zoltán / Cser Krisztián

Ars Nova Sacra Kórus / műv. vez.: Répássy Dénes

Anima Musicae Kamarazenekar / műv. vez.: G. Horváth László

vezényel: Csányi Tamás

 

2018. október 28-án, vasárnap 19 órakor

 

Kokas Katalin (Liszt-díjas) és Dinyés Soma

Bach-estje

Carlo Testore 1698-ben alkotott mesterhegedűjén

 

G-dúr szonáta BWV 1019

c-moll fantázia és fuga BWV 906

g-moll szólószonáta BWV 1001

c-moll szonáta BWV 1017

 

A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

18 órakor szentmise.

A XI. kerület Újbuda Önkormányzata, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

2018. szeptember 23-án, vasárnap 19.00 órakor

 

Ízleljétek és lássátok

Szemelvények a 17. század zenéjéből

 

Sebestyén Márta Liszt- és Kossuth-díjas művész és a

Musica Profana együttes estje korhű hangszereken

Andrejszki Judit ének, csembaló / Kállay Katalin és Molnár Andrea blockflöte / Lachegyi Róza és Vitárius Piroska barokk hegedű /

Augusztin Szokos orgona, csembaló / Szabó Zsolt viola da gamba, művészeti vezető

 

Bevezeti Jankovics Marcell Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze.

 

 

A 17. századi történelmi Magyarország legjelentősebb irodalmi-zenei gyűjteményei Kájoni János ferences barát elhivatottságának köszönhetők. A Csíksomlyó vidékén munkálkodó szerzetes több mint 800 énekszöveget és 350 zeneművet rendezett kötetbe. A nyomtatott Cantionale, vagyis énekeskönyv és a kéziratos Kódex pontos lenyomata egy zaklatott időszak kultúrájának, amelynek bőségét a jelenkor méltatlanul kevéssé ismeri. Hangversenyünk ebben kíván kis lépést tenni, bízva abban is, hogy örökségünk ezen szelete egyszer valóban ismertté, hallhatóvá válik. Erős gyökerű, virágzó hagyaték ez, általa a szájhagyomány tisztasága, bölcsessége, szívmelegsége az eltelt évszázadokon keresztül is átragyog. Egyházközségünk hagyományosan jótékony célú hangversenyét ez évben is a helyben maradás reményét erősítve rendezzük meg, jelezve ezzel, hogy szűkebb pátriánk és Kárpátalja távolsága csak a térképen jelentős. Hisszük, hogy az összefogás erejéből való, lelket nemesítő szándék, valamint a szép régi énekek, míves dallamok az adakozóknak is tartalmas estét kínálnak. Kedves Olvasó, kérjük tisztelje meg jelenlétével, segítőkészségével törekvésünket. Adományát a 27 éve szolgáló, a szükséget jól ismerő Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak továbbítjuk.

 

Szkaliczki Örs O.Cist. plébános / Csányi Tamás karnagy

 

Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre Egyházközség és a Szentimrevárosi Egyesület. A hangverseny előtt 18 órakor szentmise.

 

A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

A XI. kerület Újbuda Önkormányzata, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió támogatásával.

 

 

Tavaszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI. Villányi út 25.)

 

2018. április 15., 15.00 órakor

A tradíció

Ealing Abbey Choir / az ealingi bencés apátság fiúkórusa (London) /

Richard Leach, orgona

vezényel: Christopher Eastwood

 

2018. április 22., 15.00 órakor

30 év a harmóniában

Kodály Zoltán Kórusiskola jubileumi hangversenye

vezényel: Sapszon Ferenc Liszt- és Kossuth-díjas

 

2018. ápr. 29., 15.00 órakor

Ízleljétek és lássátok / Közép-Európa egyházi zenéje / a 17. század ízei

Musica Profana együttes korhű hangszereken

 

2018. május 6. 15.00 órakor

Miatyánk-hangverseny

Szent Efrém Férfikar

km.: a Deák Diák Általános Iskola tanulói

vezényel: Bubnó Tamás Liszt-díjas, Érdemes Művész

 

támogató: Újbuda Önkormányzata, Főv. Önk., Nemzeti Kulturáli Alap

 

Az angol énekeshagyomány különleges képviselõje az ealingi bencés monostor évszázadok örökségét hordozó fiúkórusa, amely Szent Benedek rendjét a szerzetesek templomában, iskolájában és közösségében egyaránt képviseli. E tradíció segít életet adni a szavaknak, kifejezni az örömet s bánatot, megmerítkezni az imában. / Bár harminc esztendõ kisebb lépték, de reményében, eredményében megküzdött és megérlelt ünnep a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola életében. A hazai zenei világban meghatározó együttesei: a vegyes kar, a leánykar, a fiú- és gyermekkar tiszta forrása ajándék a zenebarátoknak. / Közép-Európa reneszánsz és barokk öröksége, kevésbé ismert komponistái között kalandoznak elhivatottan a Musica Profana muzsikusai. Hiteles kínálatukkal tehetünk utazást a Kárpát-medence tájain, s kicsit ezeken is túl. / A Szent Efrém Férfikar estjének központi témája a Miatyánk, mely görög-bizánci és közel-keleti himnuszokban, Purcell, Schubert, Kodály, Liszt etc. mûveiben csendül fel, az ifjú nemzedék pedig 5 földrész 21 nyelvén imádkozza el az Úr imáját, elválasztva, s egyben összekötve a megszólaló harmóniákat.
Várjuk a kedves Olvasót szeretettel!

 

2018. márc. 25., virágvasárnap, 19.00

 

Pergolesi: Stabat Mater

(in memoriam Bárdos Kornél 25.)

 

Darázs Renáta, szoprán

Nagy Bernadett, alt

a Szent Imre-templom női kara és zenekara

vezényel: Csányi Tamás

 

(próbák péntekenként 19.00–19.45-ig,

időpontok: febr. 16., 23., márc. 2., 9., 23.

főpróba: márc. 25., vasárnap, 14.00)

 

A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A XI. ker. Önkormányzat, az NKA, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

2017

 

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI. Villányi út 25.)

 

2017. október 23-án, hétfőn 19.00 órakor

 

Michael Haydn: Requiem

a Forradalom és Szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Darázs Renáta / Nagy Bernadett / Gavodi Zoltán / Cser Krisztián

Anima Musicae Kamarazenekar (műv. vez.: G. Horváth László)

Budapesti Monteverdi Kórus

vezényel: Kollár Éva Liszt-díjas

 

Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A XI. ker. Önkormányzat, az NKA, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

2017. november 9-én, csütörtökön 19.00 órakor

 

a Héttorony Fesztivál nyitóhangversenye

in memoriam Makovecz Imre

 

Pro Musica Leánykar

vezényel: Szabó Dénes Liszt- és Kossuth-díjas

 

Lotti / Lassus / Palestrina / Victoria / Kodály

Kocsár / Gyöngyösi / Thompson / Biebl

 

A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. A Magyar Művészeti Akadémia, az NKA és Fonó Budai Zeneház, a XI. ker. Önkormányzat, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

 

Vers és Dal

Irodalmi estek a Szent Imre Házban

(1114 Himfy u. 9., a Móricz Zs. körtér és a Villányi út találkozásánál)

 

2017. november 6. hétfő, 19.30 órakor

A kezdetek utcája

Lukács Sándor Kossuth- és Jászai-díjas 

színművész szerzői estje

 

2017. november 13. hétfő, 19.30 órakor

Arany

Bálint András Kossuth- és Jászai-díjas

színművész estje

 

2017. november 20. hétfő, 19.30 órakor

Kézzel, lábbal

Szászvárosi Sándor viola da gamba estje

 

2017. november 27. hétfő, 19.30 órakor

Mindannyiunk atyja – Arany János tanár úr

Sudár Annamária estje

 

Sorozatszerkesztő: Csányi Tamás karnagy. A XI. ker. Önkormányzat, az NKA, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, 19.00 órától.

 

 

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI. Villányi út 25.)
a kárpátaljai karitász támogatására

 

2017 szeptember 17-én,
vasárnap 19.00 órakor

 

g-moll szonáta szóló hegedűre BWV 1001
d-moll partíta szóló hegedűre BWV 1004

Baráti Kristóf
Liszt és Kossuth-díjas művész
Bach-estje

 

Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát! – ismételte örök emlékezetű sorait Reményik Sándor, jól érzékelvén, hogy a kisebbségi létben a hit és az anyanyelv megőrzése a megmaradás szegletköve – ezen múlik a jövendő. Sorskérdés a közigazgatási határokon innen és túl, hűségesnek lenni és megtartatni méltóságban, mindenek és mindennek ellenére. Ezen szavak és az általuk hordozott, gyakran nehezen megélhető tartalom a Kárpátalján élő honfitársaink mindennapi küzdelme a kötődés jogáért, a létfenntartás terhével. Egyházközségünk hagyományosan jótékony célú hangversenyét ez évben is a helyben maradás szándékát erősítve rendezzük meg, jelezve ezzel, hogy szűkebb pátriánk és Kárpátalja távolsága csak a térképen jelentős. Hisszük, hogy az összefogás erejéből való, lelket nemesítő szándék, Bach felbecsülhetetlen alkotásai – melyek Antonio Stradivari 1703-ban készült remekművén szólalnak meg – az adakozónak is tartalmas estét kínálnak. Kedves Olvasó, kérjük tisztelje meg jelenlétével, segítőkészségével törekvésünket. Adományát a kárpátaljai római katolikus egyházmegye keretében működő Család és Élet Egyesületnek juttatjuk el.

 

Szkaliczki Örs O. Cist. plébános
Csányi Tamás karnagy

A hangverseny előtt, 18.00 órakor szentmise.
A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egyházközség és a Szentimrevárosi Egyesület.
Adományaikat köszönettel fogadjuk.
Újbuda Önkormányzata, az NKA és a Szent Imre Alapítvány támogatásával.

 

 

EGY HÁZI MUZSIKA
a Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI. Villányi út 25.)

Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával, dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral, minden élő dicsérje az Urat, alleluja! – mondja a zsoltáros nagyszombaton és méltó, hogy e lelkes szavakat a Feltámadást követő örömben megfogadjuk. A csendes, visszafogott böjti időszak után szeretnénk zengő muzsikával szolgálni, továbbra is különös figyelemmel Kodály Zoltán halálának 50. valamint Claudio Monteverdi születésének 450. évfordulójára. Húsvét vasárnap Mozart Koronázási miséje ad felütést, és ugyanezen remekmű zárja majd e zenei heteket a nyári szünet küszöbén, június 18-án. Az alábbiakban összefoglaljuk mindazt, amit – saját zenei együtteseink szolgálatán kívül – hallhatunk, biztatva Önöket, hogy fogadják el a hangok világát minél több alkalommal. Mert a zene mindenkié. És mert a zene a lélek gyógyítója.
Csányi Tamás karnagy

2017 április 23., vasárnap 11.00 órakor

Bach, Händel, Mendelssohn, C. Franck,
Werner és Varga László művei
Váci Székesegyház Szent Cecília Kórusa
km.: Havasi Katalin, ének / Homoki Gábor, hegedű
Schuppauer József és Komlóssy Gábor, trombita
Fazekas László, timpani / Bednarik Anasztázia orgona
vezényel: Varga László zeneigazgató-karnagy

2017 május 7., vasárnap 11.00 órakor

Monteverdi  450.
Madrigali spirituali
Nagy Bernadett mezzoszoprán
Scholtz Anna barokk cselló, Csányi Tamás orgona

2017 május 7., vasárnap 15.00 órakor

Monteverdi  450. / Monteverdi Kórus 45.
jubileumi hangverseny / Madrigali spirituali
Budapesti Monteverdi Kórus
km.: hangszeres együttes, korhű hangszereken
vezényel: Kollár Éva Liszt-díjas karnagy

2017 május 14., vasárnap 11.00

Monteverdi 450.
Monteverdi Messa da Capella a quattro voci
Gesualdo: O vos omnes – bemutató
km.: hangszeres együttes, korhű hangszereken

2017 május 14., vasárnap 15.00 órakor

Mozart, Schubert és Liszt művek
Hegedűs Endre Liszt és Kossuth-díjas zongoraművész
közreműködik Hegedűs Katalin
május 21., vasárnap, matiné 10.00 órakor
Ataru Taiko ütőegyüttes
tradicionális japán hangszerekkel
szabadtéri matiné a templom mellett
műv. vez.: Vörös Emil

2017 május 21., vasárnap 15.00 órakor

Monteverdi 450.
Vespro della Beata Vergine Maria (1610)
Jónás Krisztina, Ducza Nóra – szoprán
Bakos Kornélia – alt
Kéringer László, Korbász Viktor – tenor
Jekl László – basszus
Octovoice Énekegyüttes (műv. vez.: Geiger György)
Savaria Barokk Zenekar korhű hangszereken
vezényel: Németh Pál Liszt-díjas

2017 május 25., csütörtök 19.30 órakor

Nyilvános hangverseny a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XX. Jubileumi Konferencia  keretében

2017 május 28., vasárnap 11.00 órakor

Monteverdi 450.
Mozart: G-dúr missa brevis (K. 49)
Monteverdi: O, Jesu mea vita / O, bone Jesu
Pro Fun Kórus
km.: Kiszely-Papp Deborah, orgona
vezényel: Énekes Katalin

2017 június 5., pünkösd hétfő  19.00

Kodály 50.
Bárdos Lajos Zenei Hetek ünnepi hangversenye
kórusok találkozója

2017 június 11., vasárnap 11.00 órakor

Monteverdi 450.
Monteverdi: Messa da Capella a quattro voci – 1641
Kalafszky Adriána, szoprán / Thurnay Viola, alt
Fehérváry Péter, tenor / Tóth Márton, basszus
Szászvárosi Sándor, discant viola da gamba
Regős Júlia, alt viola da gamba
Erényi Eszter, tenor viola da gamba
Nagy Réka, basszus viola da gamba

 

Felhívjuk szíves figyelmüket az eltérő kezdési időpontokra. A 11.00 órai szentmisék előtt 11 perccel már szól a muzsika. A hangversenyekre a belépés ingyenes és akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk.
A XI. ker. Önkormányzat, a NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.

 

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI. Villányi út 25.)

2017. április 9-én, virágvasárnap, délután 3 órakor

Bach: Márk-passió
BWV 247 / Dinyés Soma rekonstrukciója

Szili Gabriella, Balogh Eszter, Martin Koch, Tomás Selc (ének)
SoLa Énekegyüttes (Pozsony)
Solamente Naturali Kamarazenekar (Pozsony), korhű hangszereken
művészeti vezetô: Milos Valent

vezényel: Dinyés Soma

Az újrahasznosítás elsősorban nem a muzsikához kötődő fogalom, pedig e művészeti ág évszázados gyakorlata a dallam avagy zenei forma másodlagos felhasználása. Legegyszerűbb példáját az énekelt vers adja, ahol a nótajelzés tetszőleges számú és tartalmú szövegre vonatkozhat – ugyanazon melódiára alkalmazva. Bach idejében általános gyakorlat ez, ő maga  – sűrű kötelezettségei okán is – egy-egy művének partitúráját többször is feldolgozta, világi kantátáit vallásos szöveg fölé helyezte és viszont. Egy-egy tételt átemelt következő szerzeményébe – vagyis újra hasznosította kompozícióit. Művészetének egyik tetőpontja a szenvedéstörténet megfogalmazása, a János- és a Máté-passió, de pontos tudásunk szerint 1731. március 23-án a Márk evangéliumra készült alkotása is megszólalt. A második világégésben ennek zenei anyaga megsemmisült, azonban Picander – a lipcsei esztendők állandó alkotótársa – szövegkönyve teljes épségében fennmaradt. Valamint tudjuk azt is, hogyha a választófejedelem feleségének halálára nem sokkal korábban írt kantáta (BWV 198) sorszerkezete azonos a Márk-passió sorszerkezetével, akkor – a Bach-Picander páros addigi gyakorlata szerint – a zene is azonos lesz.
E szerzői gyakorlat adta Dinyés Soma karmester, a hazai Bach játék egyik leghitelesebb képviselője számára a vezérfonalat ahhoz a rendkívüli vállalkozáshoz, amelynek során visszafejthető és újrakódolható a Márk-passió muzsikája. Az előadás most először felhangzó harmóniáihoz pedig méltó szövetségesként társul a neves pozsonyi historikus együttes, valamint a kiemelkedő német Bach-evangélista, Martin Koch művészete. Hívjuk és várjuk tehát a tisztelt Olvasót a nagyhét kapujában: legyen részese mindennek.

 

A belépés ingyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egyházközség.
Adományaikat köszönettel fogadjuk.
A XI. kerület Önkormányzata, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
Csányi Tamás karnagy

 

 

2016

 

Vers és Dal
Irodalmi estek a Szt. Imre házban

(1114 Himfy u. 9., a Móricz Zs. körtér és a Villányi út találkozásánál)

 


2016. november 14. hétfõ, 19.30 órakor

Válogatott rögtönzéseim
Sándor György Kossuth-díjas humoralista estje


2016. november 21. hétfõ, 19.30 órakor

Az éjszaka csodái
Hûvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színmûvész Weöres Sándor estje
közremûködik: Bonyár Judit / tilinkó, cselló, ének
Hûvösvölgyi Péter / gitár, mandolin, bouzuki


2016. november 28. hétfõ, 19.30 órakor

Várakozás
Kudlik Júlia a Magyar Televízió Örökös Tagja és
Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekmûvész estje


2016. december 5. hétfõ, 19.30 órakor

Cseresznyefa-ének
a Jazzation együttes estje
Bolyki Sára / Kanizsa Georgina / Várallyay Katus
Fábián Attila / Homor Máté

 


Humor, tréfa, vicc – szeretjük és kívánjuk e szavak következményeit, a nevetést, a mosolyt, a kacagást. Felszabadítanak, elkönnyítenek, s ha jól végzik dolgukat, akkor másodlagos értelmük, el- és áthallásuk elgondolkoztat, gazdagít. Ebben lehet részünk Sándor György segítségével.

...tücsökdal szőttesén madárfütty kacskaringók... Weöres Sándor, a betűk csodálatos elrendezője, míves rímeknek remek faragója, amelyek számosan dallamra kívánkoznak. Hűvösvölgyi Ildikó és muzsikus társai válogatnak belőlük kedvükre s kedvünkre.

Az adventi várakozás nem tétlenséget jelent, alkalom arra, hogy önmagunkba nézzünk és akarjuk megtanulni: hogy elsősorban önmagunkon kell uralkodnunk és önmagunk felett kell győznünk, mert csak ezután tudjuk egymást elfogadni és szolgálni, azaz szeretni – írja Kudlik Júlia, partnerével Szvorák Katalinnal harmóniában.

A Jazzation tagjai több szálon is kötődnek a kerülethez, a Szent Imre Gimnázium vonzásköréhez. Pályájuk túlívelt az egykoron szabadidős tevékenységen: mára Európa egyik legismertebb a cappella együttesévé érett. Műsorukban régi magyar melódiák, népdalfeldolgozások és adventi dalok is szerepelnek.

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy
A XI. ker. Újbuda Önkormányzata  támogatásával. 
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, 19.00 órától.

 

 

Őszi hangversenyek

 

szept. 18., vasárnap 19.00 óra

 

Jótékony célú hangverseny a Kallós Zoltán Alapítvány támogatására

„Gyöngyöt az embernek”

a Misztrál Együttes estje

Heinczinger Miklós / Pusztai Gábor / Tóbisz Tinelli Tamás / Török Máté

közreműködik: Heigl László

 

a 90. esztendős Kallós Zoltán köszöntése

 

bevezeti Jankovics Marcell,

a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas,

a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke

 

Válaszút. Kicsiny település Kolozsvár közelében, de messzire fénylő erőssége a történelmi örökség ápolásának, a kisebbségi sors hűséggel hordozhatóságának. Hagyományőrző táborok, értelmet és lelket nemesítő iskola, kollégium, a magyar nyelv és a kultúra megőrzése jelzik az idén 90 esztendős, példájával töretlenül tanító-lendítő népzenekutató, Kallós Zoltán által alapított és gondozott alapítvány működését. Célja egyetlen csomópont felé mutat: megmaradni és megtartatni méltóságban magyarnak, mindenek és mindennek ellenére.

Válaszút. Ez az összetett szó a reményt és ennek ellenkezőjét egyaránt hordozza. Sorskérdés a közigazgatási határokon innen és túl. Szerény lehetőségeinkkel évről-évre szeretnénk segíteni, leginkább szívbéli jelzést adva ezzel; hogy a Szentimreváros – szűkebb pátriánk – és Erdély távolsága csak a térképen jelentős. Kedves Olvasó, kérjük tisztelje meg jelenlétével törekvésünket, viszonzásul a Misztrál együttes versekben megérlelt muzsikáját ajánljuk – nem csak fiataloknak. [csányi tamás karnagy]

 

a XI. ker. Önkormányzat és az NKA támogatásával

 

okt. 23., vasárnap 19.00

 

Mozart: Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

 

Szemere Zita - szoprán / Bakos Kornélia - alt / Megyesi Zoltán - tenor / Kovács István - basszus

Budapesti Vonósok Kamarazenekar (műv. vez.: Botvay Károly / hm: Pilz János)

Budapesti Monteverdi Kórus (műv. vez.: Kollár Éva)

vezényel: Párkai István Kossuth-díjas

 

A XI. ker. Önkormányzat és az NKA támogatásával

 

szept. 3., vasárnap 20.00 óra

Mága Zoltán és a Primárius Szimfonikusok jótékony célú estje
közreműködik Meláth Andrea és Kiss B. Attila

 

 

2016

Tavaszi hangversenyek

ápr. 17., vasárnap 19.00 óra

Minden dicséret

Golgota Gospel Kórus

művészeti vezető: Mark Zeeman

ápr. 24., vasárnap 19.00 óra

Bizánctól Budáig

Szent Efrém Férfikar

művészeti vezető: Bubnó Tamás Liszt-díjas

május 1., vasárnap 19.00 óra

Hegyi beszéd / Máté evangéliuma alapján

Gryllus Dániel / Gryllus Vilmos / Mécs Károly estje

zene: Gryllus Dániel / versek: Sumonyi Zoltán

május 7., szombat 19.00 óra

A szentekkel táncolni

Circle City Chorale / California / USA

vezényel: Angela Rosser

május 8., vasárnap 15.00 óra

Csillag ragyog középen

a Magyar Örökség-díjas Pécsi Kamarakórus 

Komáromi Alíz ének / dr. Kopjár Gábor orgona

vezényel: Tillai Aurél Kossuth-díjas

 

 

2015

Sok esztendős hagyomány a nagyhét kapujában megszólaló, virágvasárnapi hangverseny, amely ez alkalommal nem klasszikus zenébe foglalt oratóriumot, hanem tizenkét éneket szólaltat meg, a jelen korhoz közelebb érő megfogalmazásban. Szeretnénk illő módon kísérni a Megváltót nehéz útján, gondolatkínáló, értékmegőrző, a kereső ember kérdéseit megfogalmazó versek által, szolíd hangszereléssel társítva - nem csak fiataloknak. A Szent Imre-templomhoz tartozók alkalmi muzsikusközössége, a Ciszterock Társulat harmadízben fogott össze azért, hogy ezen módon is nyomkövető lehessen a jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig vezető ösvényen. Alkalmas versek által megfogalmazzon néhány Kereszt-kérdést, megközelítve a Kereszt-érzést.

2015. március 29-én, virágvasárnap 19.00 órakor

Kereszt-kérdés / tizenkét ének a Megváltóról

a Ciszterock Társulat előadása

Borka Zsolt, Csányi Tamás, Domján Gábor, Greskovics Klára, József Attila,

Puszta Sándor, Sík Sándor, Valla Attila, Weöres Sándor vers

Bärnkopf Bence, Borka Zsolt, Csányi Tamás, Bob Dylan, Ongjerth Richárd zene

Csányi Tamás, Szili Attila ének

Arday-Wittmann Zsófia, Bärnkopf András, Bärnkopf Pál, Bursics Balázs, Kátai-Pál László, Pávó András gitár

Embey-Isztin Balázs basszusgitár

Simonkay Márton billentyűs hangszer

Ágostházy Réka hegedű, Bittsánszky András trombita, Bursics Anna fuvola,

Bursics Balázs oboa, Halmy Zsófia fuvola, Meszéna Erzsébet szaxofon,

Meszéna Katalin cselló, Meszéna László cajon, Petik Ábel ütőhangszer

Bíró Judit, Darnay Katalin, Dobai Anna, Fülöpp Réka, Gresz Orsolya,

Horváth Zoltán, Kecskés Ibolya, Kondár Gergely, Kondárné Gombos Katalin,

Kostka Zsófia, Kuhn Tamás, Meszéna Katalin, Németh Ágota,

Perey-Simon Nadinka, Rudan János, Stibrányi Márton kórus

Bärnkopf András, Csányi Tamás szerkesztő

 

Liszt-díjasok a Ciszterci Szent Imre-templomban

ápr. 19., vasárnap 19.00 óra

Liszt est

Hegedűs Endre Liszt-díjas zongoraművész

hangversenye, közreműködik: Hegedűs Katalin

 

ápr. 26., vasárnap 19.00 óra

Händel: d-moll (Op. 7. No. 4.) és F-dúr (Op. 4. No. 4.)

orgonaverseny

Virágh András Liszt-díjas orgonaművész

Anima Musicae Kamarazenekar

művészeti vezető: G. Horváth László

vezényel: Csányi Tamás

május 10., vasárnap 19.00 óra

Bizánci mozaikok

Szent Efrém Férfikar

művészeti vezető: Bubnó Tamás Liszt-díjas

május 17., vasárnap 15.00 óra

Händel: Messiás

Szabóki Tünde (szoprán), Bakos Kornélia (alt), Szerekován János (tenor), Jekl László (basszus)

Ars Nova Sacra kórus műv. vez.: Répássy Dénes), Savaria Barokk Zenekar vezényel: Németh Pál Liszt-díjas

 

Vers és Dal / Irodalmi estek a Szent Imre Házban

november 9. hétfő, 19.30 órakor

Rongyszőnyeg

Kálid Artúr színművész

és a Tercina Együttes Weöres estje

Kállay Katalin • furulyák / Vitárius Piroska • barokk hegedű / Győri István • lant, barokk gitár

november 16. hétfő, 19.30 órakor

Álmok kusza kertjei

a Misztrál Együttes estje

Heinczinger Miklós • furulyák, klarinét, doromb, fidula, duda, ének / Pusztai Gábor • ütőhangszerek

Tóbisz Tinelli Tamás • gitárok, nagybőgő, ének

Török Máté • cselló, gitár, mandolin, koboz, szájharmonika, tambura, ének

november 23. hétfő, 19.30 órakor

„...Mindannyiunk atyja” – Arany János tanár úr

Sudár Annamária önálló estje

 

szeptember 20-án, 19.00 órakor

Élelem, közműszolgáltatás, oktatás és kultúra, álláslehetőség, munkabér és nyugdíj - pillérek, amelyek sorsunk nélkülözhetetlen kellékei. A kedves Olvasó bizonyosan olyan embertársunk, aki mindezeket nem nélkülözi. Ennek reményével rendezzük meg Egyházközségünk hagyományosan jótékony célú hangversenyét, amelyet a Kárpátalján élő, hosszú hónapok óta nélkülöző, a háború árnyékával megérintett magyarság támogatására szánunk. A szülőföld elhagyásának egyetlen ellenszéruma az emberhez méltó körülmények biztosítása. Lehetőségeink szerények, de a jelképes odagondolás sokat számít azon nemzettársainknak, akik nap, mint nap megküzdenek a megmaradásért. Azonos sorsunk a közigazgatási határokon innen és túl: hűségesnek lenni és megtartatni méltóságban, mindenek és mindennek ellenére. Külön örömmel írjuk, hogy e hangverseny szereplői most nem vendég előadóművészek, hanem közösségünk muzsikusai, akik a maguk mértékében, de szívvel és lélekkel szeretnének gondolatkínáló, értékmegőrző, a kereső ember kérdéseit megfogalmazó versek által, szolíd hangszereléssel társítva nyomot hagyni – nem csak fiataloknak. A Ciszterock Társulat várja a kedves Olvasót és családját szeretettel.

Jótékony célú hangverseny a kárpátaljai Ferences Misszió szolgálatának támogatására

kereszt+kérdés

a Ciszterock Társulat előadása

Borka Zsolt, Csányi Tamás, Domján Gábor, Greskovics Klára, József Attila, Puszta Sándor, Weöres Sándor vers

Bärnkopf Bence, Borka Zsolt, Csányi Tamás, Bob Dylan, Ongjerth Richárd zene

műv. vez.: Csányi Tamás

Csányi Tamás, Szili Attila ének

Arday-Wittmann Zsófia, Bärnkopf András, Bursics Balázs

Kátai-Pál László gitár, Embey-Isztin Balázs basszusgitár

Simonkay Márton billentyűs hangszerek

Ágostházy Réka hegedű, Bittsánszky András trombita, Bursics Anna fuvola, Bursics Balázs oboa, Halmy Zsófia fuvola, Meszéna Erzsébet szaxofon, Meszéna László cajon, Ménesi Kristóf fagott, Petik Ábel ütőhangszerek, Scholz Anna cselló

Bíró Judit, Darnay Katalin, Dobai Anna, Fülöpp Réka, Gresz Orsolya

Horváth Zoltán, Kecskés Ibolya, Kondár Gergely, Kondárné Gombos Katalin

Kuhn Tamás, Perey-Simon Nadinka, Rudan János kórus

október 25-én, vasárnap 19.00 órakor

Tomás Luis de Victoria: Requiem

a Forradalom és Szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Gemma Énekegyüttes

műv. vez.: Tóth Márton

km.: Csányi Tamás (ének)

 

 

2014

Hagyományaink szerint a muzsika mellett felhangoló gondolatokat is kínálva szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani templomunk tavaszi sorozatát. Sebestyén Márta és Andrejszki Judit kettőse a klasszikus és a népi kultúra sajátos összhangjából kínál századokon átívelő ízelítőt. A Savaria Barokk együttes a korhű hangszerek szakértője valamint Fekete László főkántor közös műsora a holokauszt áldozataira emlékezik. Orgonaestünk pedig a templom életében jelentős és különleges állomás, hiszen újonnan épülő hangszerünk első, ünnepélyes megszólaltatására hívjuk mindazon szervezeteket, magánszemélyeket, zenebarátokat, akinek támogatása nélkül nem juthattunk volna el e mérföldkőig.

április 27-én, vasárnap 19.00 órakor

Dobos Attila: Az ember tragédiája című operájának bemutató előadása

Ádám: Éliás Tibor / Éva: Szakács Ildikó,

Az Úr: Dani Dávid / Lucifer: Udvarhelyi Péter,

Arkangyal: Rőser Orsolya / Apostol: Csányi Tamás

valamint a Magyar Állami Operaház kórusának tagjai

május 11. vasárnap, 19.00 óra

Fogódj hozzám Úristen...

Áhítat és hit a keresztény Európában a népzene és a régizene világában

Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertje

km.: Havasréti Pál / tekerő, citera, bőgő

Caius Hera / lant, theorba

május 18. vasárnap, 19.00 óra

Holokauszt emlékév

Benedetto Marcello: Héber zsoltárok

Fekete László főkántor (Dohány utcai zsinagóga)

Savaria Barokk Kamarazenekar

vez.: Németh Pál, Liszt-díjas

május 25. vasárnap, 19.00 óra

Orgonaavató

Dékány András és Virágh András (Liszt-díjas) hangversenye

Bach, Liszt, Raison, Kodály és Koloss István művei

Händel: F-Dúr orgonaverseny Op. 4. No. 4.

km.: barokk kamaraegyüttes

vez.: Csányi Tamás

április 13-án, virágvasárnap, délután 3 órakor

Bach: János Passió

1725-ös verzió, BWV 245/II

Ars Longa Kamarakórus szólistái: Szili Gabriella, Varga Bach Helga szoprán, Gavodi Zoltán kontratenor, Dévényi Judit alt, Komáromi Márton (evangélista), Józsa Botond, Viszló István tenor, Tomas Selc (Jézus), Egyed Krisztián (Pilátus) basszus

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiúkórusa

karnagy: Tóth Márton

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Kamarazenekara (felkészítő tanárok: Petőfi Erika, Dinyés Soma)

vezényel: Dinyés Soma

 

Vers és dal / Irodalmi estek a Szent Imre Házban

november 10. hétfő, 19.30 órakor

Vallomások a Füves könyvből

Márai temploma

Pelsőczy László és Buzogány Márta estje

november 17. hétfő, 19.30 órakor

Erdélyország az én hazám

a Muzsikás együttes estje

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel

november 24. hétfő, 19.30 órakor

Szeretetnyelv

Oberfrank Pál és Kéri Kitty estje

december 1. hétfő, 19.30 órakor

Sétáló palota

Természetélmény a magyar irodalomban

Szabó András versmondó estje

 

szept. 28., vasárnap 19.00

Jótékony célú hangverseny a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatására

Rózsa Pál: Állj fel, cigány népem / kantáta ősbemutató

Szent Efrém Kórus

Komáromi Márton, tenor / Balogh Lázár, orgona

vez.: Bubnó Tamás Liszt-díjas

Kőzreműködik: Czipott Géza színművész

bevezeti: dr. Székely János püspök és Csomós Miklós főpolgármester-helyettes

okt. 23., csütörtök 19.00

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Mozart: Requiem

Vámosi Katalin, Vörös Szilvia, Yanis Benabdallah, Cser Krisztián

Budapesti Vonósok Kamarazenekar (műv. vez.: Botvay Károly)

a Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán Énekes Iskola kórusa

vezényel: Sapszon Ferenc Liszt-díjas

 

 

2013

A Hit Évében hangsúlyosan szeretnénk bemutatni a felekezetek zenéjét, a muzsika mellett felhangoló gondolatokat is kínálva az adott felekezet képviselőjétől. Sebestyén Márta és a Szent Efrém Férfikar a görög-katolikus zenei világból kínál ízelítőt a klasszikus és a népi kultúra sajátos összhangjában, az Orientale Lumen sorozat részeként. A Debreceni Református Kollégium Kántusát 1739-ben alapította Maróthi György, a Kollégium hírneves professzora. Fennállásának 274. évét énekli tehát e neves együttes a protestáns énekek hangjegyeit hűséggel hordozva. Az evangélikus örökség szegletköve J. S. Bach művészete, akinek harmóniáit, szellemi hátterét a Deák téri templom Lutheránia Énekkara közvetíti hitelesen. A kisebb felekezetek képviselője pedig az Egyesült Államokból érkező, nazarénus Mount Vernon University együttese. E közösség szerteágazó hétköznapi életét egyetlen, de meghatározó húzóerő gyűjti rendezett egységbe: a zene szeretete. Előadásukban a spirituálék dallamvilágából hallhatunk friss, fiatalos lendületű válogatást.

április 21., vasárnap 19.00 órakor

A felekezetek zenéje 1.

Sebestyén Márta és a Szent Efrém férfikar

vezényel: Bubnó Tamás

bevezeti: Makláry Ákos parókus

április 28., vasárnap 19.00 órakor

A felekezetek zenéje 2.

A Magyar Örökség Díjas Debreceni Református Kántus

vezényel: Berkesi Sándor

bevezeti: Bacskai Bálint református lelkipásztor

május 12., vasárnap 19.00 órakor

A felekezetek zenéje 3.

A Magyar Örökség Díjas Lutheránia Ének és Zenekar

Bach: Két kantáta (BWV 116 és BWV 117)

vezényel: Kamp Salamon

bevezeti: Blázy Árpád evangélikus lelkész

május 25., szombat 19.00 órakor

A felekezetek zenéje 4.

Mount Vernon Nazarene University Choir

bevezeti és vezényel: Robert Tocheff

 

Vers és Dal / Irodalmi estek a Szent Imre Házban

november 12. kedd, 19.30 órakor

„Erdélyország az én hazám”

a Muzsikás együttes estje

Sipos Mihály, Porteleki László, Éry Péter, Hamar Dániel

november 19. kedd, 19.30 órakor

„Tudod, hogy nincs bocsánat...”

Földes László Hobo József Attila estje

Zene: Hárs Viktor, Márta István, Nagy Szabolcs

Rendezte: Vidnyánszky Attila

november 26. kedd, 19.30 órakor

Mesék gyertyafénynél

Boldizsár Ildikó estje

december 3. kedd, 19.30 órakor

Hatvanhat

Sebő Ferenc estje

Weöres Sándor verseire

 

Őszi hangversenyek

okt. 6., vasárnap 19.00

Jótékony célú hangverseny a kárpátaljai anyanyelvű oktatás támogatására

Puccini: Messa di Gloria

ELTE Bartók Béla Kórus és Zenekar

Xavier Rivadeneira, tenor / Cser Krisztián, basszus

vez.: Kovács László Liszt-díjas, Érdemes Művész

okt. 23., szerda 19.00

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Liszt: Requiem

Szent Efrém Férfikar

művészeti vezető: Bubnó Tamás Liszt-díjas

 

 

2012

március 18., 16.30

Budapesti Monteverdi Kórus

40 éves jubileumi hangversenye

km.: Krasnyánszky Tünde és Kiss Edit, ének

Ney Gábor, zongora / Dinyés Soma, orgona

Vezényel Kollár Éva

Monteverdi, Fauré, Brahms, Mendelssohn-Bartholdy, Rheinberger, Kodály és Orbán György művei

április 1.

Pergolesi: Stabat Mater

Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna,

Draskóczy Eszter, Fodor Júlia, Kovács Mariann, Rácz Zsóka, Vitárius Piroska,

Vörös Györgyi, Némethy Szilvia, Szabó Réka,

Scholz Anna, Vályi Csilla, Fodor Péter

(korhű hangszereken)

a templom női kara

vez.: Csányi Tamás

bevezette: dr. Jelenits István piarista

április 4., nagyszerda

Bach: János-passió

Jani Gabriella, Bakos Kornélia,

Megyesi Zoltán, Mikecz Kornél

Cser Krisztián

Concerto Kamarazenekar

vez.: Cser Miklós

április 21.

500 év kórusa 1.

Kodály Zoltán Kórusiskola

Jubilate Leánykara és Cantate Vegyeskara

vez.: Sapszon Ferenc

május 6.

500 év kórusa 2.

Tallis, Purcell, Fauré, Kodály művei

Islington Choral Society (Anglia)

Szutrély Katalin, Chris Hunter,

John March, orgona,

vez.: Michael Bowden

május 13.

500 év kórusa 3.

Magyar Rádió Gyermekkórusa

vez.: Thész Gabriella

május 20.

Tengernek fényes csillaga

Sebestyén Márta (ének, furulya, dob)

Andrejszky Judit (ének, csembaló, orgona)

Caius Hera (lant, barokk gitár, theorba)

Havasréti Pál (tekerő, nagybőgő)

a Gazdagréti Református templom bővítése javára

társszervező a Gazdagréti Református egyházközség

október 7.

Händel: Messiás

a „Hit Éve” kezdetén

Fodor Beatrix, Takács Zsuzsanna,

Csapó József, Hámori Szabolcs

Budapesti Stúdió Kórus

Amati Kamarazenekar

vez.: Strausz Kálmán Liszt-díjas

október 21. délután 4 órakor

Budapesti Monteverdi Kórus

jubileumi hangversenye

Jani Gabriella, Károly Edit

Csapó József, Kálmán László,

Horváth Csaba, barokk kamarazenekar

vez.: Kollár Éva

Monteverdi: Cantate Domino Ps. 97 / Laudate pueri Ps. 111 Schütz: Jauchzet dem Herren Ps. 99, SWV 36

Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes Ps. 18, SWV 386

Kodály Zoltán–Gyulai Pál: Este

Kodály Zoltán–Balassi Bálint: Szép könyörgés

Händel: Dixit Dominus Ps. 109, HWV 232

október 23.

 Anton Bruckner: Requiem

Orbán György: Lux Aeterna

a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

ELTE Bartók Béla Énekkara

és Egyetemi Koncertzenekara

hm.: Dúlfalvy Éva

Skoff Zsuzsanna, Gémes Katalin

Xavier Rivadeneira, Hámori Szabolcs

vez.: Kovács László Liszt-díjas,

érdemes művész

bevezette: dr. Simicskó István

a XI. kerület parlamenti képviselője, államtitkár

november 20., Vers és Dal sorozat

„Erdélyország az én hazám”

a Muzsikás együttes estje

Sipos Mihály, Porteleki László,

Éry Péter, Hamar Dániel

november 27., Vers és Dal sorozat

„Gyöngyöt az embernek”

a Misztrál együttes estje

december 4., Vers és Dal sorozat

Irodalmi riszájkling

(szövegek vándorlása az irodalomban)

Sudár Annamária versmondó estje

december 11., Vers és Dal sorozat

„Születésén Jézusnak..”

Adventi és karácsonyi népi énekek

kobozkísérettel

Navratil Andrea és Demeter László

(a Kobzos együttes tagjai) estje

 

 

2011

április 17., virágvasárnap

Bob Dylan – Dalok a Megváltóról

Fordította Domján Gábor és Csányi Tamás

A Ciszterock Társulat előadása

Szemkeő-Martin Orsolya, Hervai Pál, Csányi Tamás (ének)

Wittmann Zsófia, Mészáros András,

Varga Máté (gitár)

Gáll Zsófia (fuvola), Márki Ferenc (trombita), Asbóth Richard (cselló), Simonkay Márton (zongora)

Bíró Judit, Csányi Janka, Csányi Katalin, Csányi Sára, Darnay Katalin, Dobai Anna, Halmy Zsófia, Gresz Orsolya, Kondár Gergely, Kuhn Tamás, Makrai Márton,

Mocskonyi Erzsébet, Rudan János (ének)

hangtechnika: Márki Ferenc,

vetítés: Diapro Kft.,

m. v.:Csányi Tamás

bevezette Dékány Sixtus O.Cist. apát

április 21., nagycsütörtök

Buxtehude: Membra Jesu Nostri – részle­ tek

Szili Gabriella, Martin Orsolya – szoprán

Bodóczky Miklós – basszus, Bartók viola da gamba consort (m. v.: Dinyés Soma)

és a Bartók Konzervatórium diákjaiból alakult kamarakórus

május 1.

Liszt 1., Highgate Choral Society, London

km.: Daniel Moult (orgona) Szutrély Katalin, szoprán

vez.: Ronald Corp

Liszt: Missa Choralis / motetták

május 8.

Liszt 2., Szent Efrém Férfikar

Varga Donát, Viszló István, Philipp György, Laborfalvi Soós Béla (ének), Horváth Márton Levente (orgona)

m. v.: Bubnó Tamás

Liszt: Szekszárdi mise

május 15.

Savaria Barokk Zenekar

(korhű hangszere­ ken)

González Mónika (szoprán), Jekl László (basszus), Kovács István (basszus),

Szigetvári Dávid (tenor)

vez.: Németh Pál

Antonio Caldara: Szent István,

Magyarország első királya

(Santo Stefano, Primo Re dell' Ungheria) oratórium, magyarországi bemutató

Schmitt Pál köztársasági elnök védnökségével

május 21.

Liszt 3., A Cantate kórus ünnepi hangversenye Liszt születésének 200 éves jubileuma alkalmából

Közreműködnek: Jubilate leánykar, Laudate gyermekkar, Csereklyei Andrea – szoprán, Geiger Lajos – bariton, Horváth Márton Levente – orgona és zongora

Missa choralis (részletek), Krisztus-oratórium (részletek), motetták, Kodály: Liszt Ferenchez

vez.: Sapszon Ferenc

június 26.

Liszt 4., Liszt: Szent Szaniszló-oratórium ősbemutató

Wiedemann Bernadett, Haja Zsolt,

Kovács István,

Budapesti Stúdió Kórus, Honvéd Férfikar, Óbudai Danubia Zenekar

vez.: Strausz Kálmán

A magyar EU-elnökség hivatalos programja

augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe

Liszt: Missa Choralis

Közreműködik a Budapesti Stúdió Kórus

km.: Sipos Mariann,

Takács Zsuzsanna, Mukk József,

Hámori Szabolcs – ének,

Nagy László Adrián – orgona

vezényel Strausz Kálmán

október 2.

Jótékony célú hangverseny a délvidéki, muzslyai magyar kollégium támogatására

Liszt: Esztergomi mise (vatikáni változat)

Matkócsik Éva szoprán, Bakos Kornélia alt, Molnár András tenor, Tóth János basszus

Budapesti Kórus, Belvárosi főplébánia­ templom kórusa, Belvárosi Vonósok

Virágh András Gábor orgona

vez.: Virágh András Liszt-díjas

vendégünk: Kalapis Sztoján szalézi szerzetes

október 23.

W. A. Mozart: Requiem

a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Kiss Rózsa, Meláth Andrea

Szerekován János, Lettner Zsolt,

Baptista Központi Ének- és Zenekar

vez.: Oláh Gábor

bevezette: dr. Paczolay Péter,

az Alkotmánybíróság elnöke

november 15., Vers és Dal sorozat

„Jóság síró vágya”

Kubik Anna színművész estje

november 22., Vers és Dal sorozat

„Édes lelkem, fényes napom”

a Muzsikás együttes estje

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel

november 29., Vers és Dal sorozat

„Édes néném”

Emlékműsor Mikes Kelemen halálának

250. évfordulójára

Szabó András versmondó estje

december 6., Vers és Dal sorozat

„Elindultam világ útján”

Budai Ilona meséi

 

 

2010

március 28.

Pergolesi: Stabat Mater

Darázs Renáta, szoprán

Takács Zsuzsanna, alt

a templom női kara és zenekara

vez.: Csányi Tamás

bevezette: Beer Miklós püspök

április 1.

Francois Couperin: Lessons de Ténebres (Jeremiás siralmai, Párizs, 1714)

Szemkeő-Martin Orsolya,

Szili Gabriella – ének,

Dinyés Soma – orgona, Szabó Zsolt – gamba

április 25.

J. S. Bach: Jesu meine Freude, BVW 227,

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen; BWV 12,

Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, BWV 226, Wer mich liebet, BWV 59

Zádori Mária, Gémes Katalin, Szigetvári Dávid, Jekl László

Lutheránia Énekkar, Budapesti Vonósok

hm.: Bánfalvi Béla

m. v.: Botvay Károly

vez.: dr. Kamp Salamon

május 29.

J. S. Bach: h-moll mise

Zádori Mária, Darázs Renáta, Rém Gabriella, Kálmán László, Kovács István

Dinyés Soma, orgona

Budapesti Monteverdi Kórus és zenekar korhű hangszereken

vez.: Kollár Éva

szeptember 26.

A 60 évvel ezelőtt kitelepítettek emlékére épülő hortobágyi ökumenikus templom támogatására

Bob Dylan – Dalok a Megváltóról

Fordította Domján Gábor és Csányi Tamás

A Ciszterock Társulat előadása

Szemkeő-Martin Orsolya, Hervai Pál,

Csá­ nyi Tamás (ének), Wittmann Zsófia,

Mé­ száros András, Varga Máté (gitár)

Gáll Zsófia (fuvola), Márki Ferenc (trombita), Scholtz Anna (cselló), Simonkay Márton (zongora), Bíró Judit, Csányi Janka,

Csányi Sára, Darnay Katalin, Dobai Anna, Halmy Zsófia, Gresz Orsolya, Kondár Gergely, Kuhn Tamás, Makrai Márton, Mocskonyi Erzsébet, Rudan János (ének)

hangtechnika: Márki Ferenc,

vetítés: Diapro Kft.

m. v.: Csányi Tamás

október 24.

Ruggiero Leoncavallo: Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Bakonyi Anikó, Prevoz János, Szüle Tamás

Belvárosi Vonósok, Budapesti Kórus,

karigazgató: Cser Miklós,

Budapesti Ifjúsági Kórus,

karigazgató: Ge­ rendai Ágnes,

Virágh András Gábor orgona

vez.: Virágh András Liszt-díjas

november 16., Vers és Dal sorozat

Táltost ülvén paripára nincs szükség

Berecz András estje

november 23., Vers és Dal sorozat

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség

Simó József Wass Albert-estje (3.)

november 30., Vers és Dal sorozat

Mennyei poggyász

Sudár Annamária és Szabó András estje

 

 

2009

május 10.

Évfordulók nyomában

Purcell, Handel, Haydn, Mendelssohn

Tomkins Énekegyüttes

m. v.: Dobra János

 május 16.

Keresztül a századokon,

a reneszánsztól a spirituáléig

American University Chamber Singers (Washington) m. v.: Daniel E. Abraham

A Marta Lindop Promotions támogatásával.

május 24.

A győri Székesegyház zenei kincsei

(Istvánffy, Richter, Werner és kortársaik)

a Győri Székesegyház Palestrina Kórusa

és Zenekara,

vez.: Katona Tibor

május 30. Haydn-kismaraton

A tisztelet tizenkét órája

2009. május 30-án, szombaton,

12–22 óráig.

12.00

C-dúr mise (Mariazellermesse)

Budapesti Énekes Iskola Ének- és Zenekara

(m. v.: Mezei János, Bubnó Tamás)

Nemessányi Éva, Rajk Judit,

Szabó Sebestyén, Laborfalvi Soós Béla (ének), Mezei János (orgona)

vez.: Bubnó Tamás

12.45

C-dúr „Alleluja” szimfónia, No.30

Budavári Kamarazenekar

vez.: Héja Benedek

13.00

A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán

Hegedűs Endre és Katalin (zongora)

14.00

B-dúr mise (Theresienmesse)

ELTE Bartók Béla Énekkar,

Egyetemi Koncertzenekar

Skoff Zsuzsanna, Meláth Andrea,

Szerekován János, Haja Zsolt (ének),

Godár Márton (orgona)

hm.: Dúlfalvy Éva,

énekmester: Pintér Dömötör

vez.: Kovács László

Liszt-díjas, érdemes művész

15.00

Kantáták, versenyművek

Savaria Barokk Zenekar

(korhű hangszereken)

Szigetvári Dávid (tenor), Vitárius Piroska (hegedű), Várallyay Ágnes (csembaló)

m. v.: Németh Pál Liszt-díjas

16.00

d-moll mise (Nelson mise)

Egyetemi templom Don Bosco Ének- és Zenekara

Rácz Éva, Heim Mercedes,

Basky István, Laborfalvi Soós Béla (ének)

vez.: Benyus Sándor

17.00

F-dúr missa brevis

Pro Fun Vegyeskar,

Szt. Imre-templom énekesei,

Fodor kamaraegyüttes

Szász Annamária, Takács Zsuzsanna (ének),

Hajós György (orgona)

m. v.: Énekes Katalin, Csányi Tamás

17.30

Baryton-triók

Custos Consort

Szászvárosi Sándor (baryton),

Cs. Nagy Tamás (barokk brácsa),

Lachegyi Anna (viola da gamba)

18.00 szentmise

19.00

B-dúr mise

(Missa sancti Bernardi von Offida)

Tomkins Énekegyüttes

Monarchia Kamaraegyüttes

hm.: Schuster Andrea

vez.: Dobra János

20.00

Missa brevis Sancti Joannis de Deo

(Kleine Orgelmesse)

Mátyás-templom ének- és zenekara

Keszthelyi Csilla (szoprán)

Hock Bertalan (orgona)

vez.: Tardy László karnagy

20.30

Concerto per l'Organo

Semmelweis Kamarazenekar

Dr. Kolbe Ilona (orgona)

vez.: Tardy László

21.00

Teremtés – oratórium

Baptista Központi Ének- és Zenekar

Kiss Rózsa, Szerekován János,

Szüle Tamás (ének)

vez.: Oláh Gábor

szeptember 27.

Choralis Constantinus 500

A Habsburg császári udvar énekes szertartásai a 15–16. századi gyakorlat szerint

Corvina Consort

m. v.: Kalmanovits Zoltán

október 4.

Hangverseny az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki Vasárnapi Iskola mozgalom támogatására Mádl Dalma asszony védnökségével

A történelmi Magyarország zenéje

Deppisch Bálint, Esterházy Pál, Michael Haydn, Istvánffy Benedek, Linzenpolz Simon művei

Zádori Mária estje

40 év a régizene szolgálatában

muzsikus társai: Draskóczy Eszter,

Petőfi Erika, Rácz Erzsébet (hegedű),

Kallai Nóra (cselló), Fodor Péter (nagybőgő), Kőházi Edit, Hamar Gergely (oboa),

Dobozy Borbála (continuo),

korhű hangszereken,

valamint Szutrély Katalin (szoprán)

vez.: Csányi Tamás

október 8.

Choralis Constantinus 500

A Habsburg császári udvar énekes szertartásai a 15–16. századi gyakorlat szerint

Corvina Consort

m. v.: Kalmanovits Zoltán

október 25.

Haydn / Mozart: Requiem

A szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Ars Nova Sacra Énekegyüttes

m. v.: Répássy Dénes és Répássy Gábor

Budapesti Vonósok Kamarazenekar

m. v.: Botvay Károly, hm.: Bánfalvi Béla

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna, Beőthy-Kiss László, Cser Krisztián – ének

vez.: Csányi Tamás

november 17., Vers és Dal sorozat

Édes lelkem, fényes napom...

a Muzsikás együttes estje

(Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel)

november 24., Vers és Dal sorozat

Őrizz, angyal, őrizz...

Ferencz Éva estje

közreműködik: Varga Kornél István

december 1., Vers és Dal sorozat

Rejtelmek (2.)

Sebő Ferenc estje

 

 

2008

március 16.

Pergolesi: Stabat Mater

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna

a templom női­  kara és a Budapesti Vonósok (m. v.: Botvay Károly, hangversenymester: Bánfalvi Béla)

vez.: Csányi Tamás

bevezette: dr. Bolberitz Pál professzor

április 6.

Kórusművek a Biblia évében

Debreceni Református Kollégium Kántusa

m. v.: Berkesi Sándor

 április 13.

A történelmi Magyarország

bizánci rítusú zenei emlékei

Szent Efrém Férfikar

m. v.: Bubnó Tamás

április 20.

Händel: Messiás

Budapesti Ifjúsági Kórus és Zenekar

karigazgató: Gerenday Ágnes

Kiss Rózsa, Meláth Andrea

Szerekován János, Oláh Zsolt

vez.: Oláh Gábor

április 27.

„Csak énekelj, mert az énekben szív dobog”

Nyíregyházi Pro Musica Leánykar

m. v.: Szabó Dénes

november 11., Vers és Dal sorozat

„Csendes csodák”

összeállítás Reményik Sándor verseiből

Hűvösvölgyi Ildikó színművész estje

km.: Csáky András, gitár

november 18., Vers és Dal sorozat

„Közös kincs”

válogatás a határon túli magyar irodalomból

Szabó András versmondó estje

november 25., Vers és Dal sorozat

Visky András: Júlia

Dér Denisa színművész estje

december 2. Vers és Dal

Muzsikás együttes – Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel estje

km.: Petrás Mária

szeptember 7., Szent Margit Gimnázium

„Reneszánsz Év” kórustalálkozó

Bach-Collegium Praha, Marosvásárhelyi Musica Humana Női Kamarakórus,

Adai Musica Humana Kamarakórus,

Trogír – Klapa-Tragos,

Albertfalvi Gesualdo Kamarakórus,

Budapesti Vándorkórus,

Kelenvölgyi MKM Férfikórus

szeptember 28.

Az egyházközség hagyományosan jótékony célú hangversenye a magyarfalui csángó

iskola javára

Mutasd meg nekünk az Atyát!

Sillye Jenő és barátai hangversenye

november 22.

A történelmi Magyarország

egyházi zenéje

Valentin Deppisch: Magnificat

Boldogasszony lelkészség

a templom énekesei és kamarazenekara

vez.: Csányi Tamás

november 26.

Verdi: Requiem

a szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Váradi Mariann, Bakos Kornélia,

Prevoz János, Bátor Tamás,

Monarchia Szimfonikus Zenekar,

hm.: Schuster Andrea,

Budapesti Kórus, karig.: Kaposi Gergely,

Belvárosi Főplébániatemplom Énekkara, karig.: Virágh András, a Pro Fun Vegyeskar,

karig.: Énekes Katalin,

vez.: Virágh András Liszt-díjas

 

 

2007

március 24.

Haydn: Teremtés oratórium

az 50. jubileumát ünneplő Baptista Központi Énekkar előadásában,

Kiss Rózsa, Szerekován János,

Moldvay József

a Baptista Központi Ének- és Zenekar

vez.: Strausz Kálmán

április 1., virágvasárnap

J. Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán

a Budapesti Vonósok Kamarazenekar

műv. vez:Botvay Károly,

hm.: Bánfalvy Béla

és dr. Bolberitz Pál megfogalmazásában

május 13.

Bizánci lelkület – magyar hangok

Szent Efrém Férfikar

m. v.: Bubnó Tamás

május 19.

Gabriel Fauré: Requiem,

Vajda János: Magnificat

(az orgonára átírt változat ősbemutatója)

Budapesti Monteverdi Kórus (35. jubileum)

Somogyi-Tóth Dániel – orgona

vez.: Kollár Éva

szeptember 14., Szent Imre Gimnázium, Díszterem

Dortmundi Rendőrség Központi Férfikórusa

vez.: Herbert Grunwald

MKM Kelenvölgyi Férfikórus

vez.: Stiblo Anna

Albertfalvi Közösségi Ház

Gesualdo Kamarakórusa

vez.: Stimetz András

Weiner Leó Zeneiskola rézfúvós együttese

m. v.: Sztán István

szeptember 16.

a Ciszterci Szent Imre-templomban

Dortmundi Rendőrség Központi Férfikórusa

vez.: Herbert Grunwald

MKM Kelenvölgyi Férfikórus

vez.: Stiblo Anna

szeptember 16.

Hangverseny az erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány javára Mádl Dalma asszony

védnökségével

Tolcsvay Béla, Tolcsvay László:

Magyar mise

km.: Tolcsvay László,

Sáfár Mónika, Sasvári Sándor

és a Rotunda énekegyüttes.

vez.: Tóthné Mózer Annamária

bevezette: Kallós Zoltán

szeptember 19.

Musica Sacra Civitatis

XI. kerületi zenei együttesek hangversenye

Carmine Celebrat kórus

vez.: Zimányi István

Karolina úti Boldogasszony kápolna kórusa

vez.: Molnár Katalin

Szent Szabina-kápolna kórusa

vez.: Illés Richárd

szeptember 23.

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice

József és a színes, szélesvásznú álomkabát

A „Ciszterock Társulat” előadásában közreműködnek: Csányi Tamás, Hervai Pál, Lászlóffy Zoltán, Szemkeő-Martin Orsolya, Márki Ferenc, Oszlay András, Szabó Kinga, Tóth Zsolt Ipoly O. Cist., Wochna Marek valamint Csányi Katalin, Dobai Anna,

Gresz Orsolya, Halmy Zsófia, Komlóssy Gábor, Kondár Gergely, Meszéna Katalin, Molnár Berta, Rudán Erzsébet, Rudán János, Rudán Mária, Scholz Anna, Starcz Emese, Winkler Balázs, és a Nut Rockers együttes (Arató Balázs, Kiss Gergely, Márki Ferenc, Nagy Ákos, Nyári Péter).

A magyar szöveg Seltsam László fordítása alapján készült.

rendező: Lukácsy Huba

zenei vezető: Csányi Tamás, Márki Ferenc

október 21.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Budapesti Monteverdi Kórus

Budapesti Vonósok Kamarazenekar

m. v.: Botvay Károly

hm.: Bánfalvi Béla

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna, Kálmán László, Cser Krisztián

vez.: Kollár Éva

november 11.

Andrew Lloyd Webber – Tim Rice:

József és a színes, szélesvásznú álomkabát

A „Ciszterock Társulat” előadásában

a szereplőket lásd fentebb

november 13., Vers és Dal sorozat

„Az nem lehet, hogy annyi szív...”

Sudár Annamária estje

november 20., Vers és Dal sorozat

Kodály Zoltánra emlékezve

A Muzsikás együttes estje

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel

november 27., Vers és Dal sorozat

„Magyarország szép nemes csillaga”

Jubileumi műsor Szent Erzsébet tiszteletére

a Vagantes Trió estje

Tóth István, Kálmán Péter, Szabó István

 

 

2006

április 9-én, virágvasárnap

Thomas Tallis: Jeremiás siralmai, nagyböjti zsoltárok, az Eperjesi Graduál énekei

UniCum Laude Énekegyüttes

(Csapó József, Meláth Árpád, Mits Arnold, Pécsi Csaba, Kutnyánszky Csaba,

Dobos László)

bevezette: Brückner Ákos Előd O. Cist.

április 23. Szent Imre Ház

Muzsikás együttes előadása gyermekeknek és felnőtteknek, korhatár nélkül

május 7.

Budapesti Énekes Iskola

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepi miséje

május 14.

500 év kórusa 1.

Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad)

vez.: Berkesi Sándor és Brugós Anikó

május 21.

J. Haydn: Krisztus hét szava a kereszten

Budapesti Vonósok

m. v.: Botvay Károly, hm.: Bánfalvi Béla

május 28.

500 év kórusa 2.

Angelica Leánykar,

vez.: Gráf Zsuzsanna

október 22.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Debreceni Kodály Kórus

Budapesti Vonósok Kamarazenekar, Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna, Beöthy-Kiss László, Moldvay József

vez.: Csányi Tamás

A hangverseny védnöke Sólyom László köztársasági elnök

november 5., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

XI. kerületi zenei együttesek hangversenye

a Ciszterci Szent Imre-templomban a temp­ lom felszentelésének évfordulóján és védőszentjének ünnepén

Ádám Jenő Iskola kórusa, Bethlen Gábor Iskola kórusai, Bárdos Lajos Gyermekkar, Don Bosco Iskola kórusa

november 21., Vers és Dal sorozat

a Muzsikás együttes estje

Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel

november 28., Vers és Dal sorozat

Károli Gáspár: Vizsolyi biblia

Csernus Mariann Jászai-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja estje

december 5., Vers és Dal sorozat

„Mennynek, földnek Királya”

Lovász Irén előadóművész estje

december 9. Vers és Dal sorozat

a Szt. Margit Gimnázium kápolnájában

a petrozsényi árvaház és iskola javára

Mádl Dalma asszony védnökségével

A Hegyi beszéd

dalok Máté evangéliuma alapján

Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos estje

km.: Mécs Károly színművész

Az ószövetségi törvények / A törvények új értelme / A nyolc boldogság himnusza / A tanítványok feladata / Az ég madarai / A vakmerő ítélet / A szűk kapu / Az Úr imája / A földi javak és a mennyei kincs / A sziklára épített ház

bevezette: Brückner Ákos Előd O. Cist.

 

 

2005

február 19. Szt. Imre Gimnázium, díszterem

Jótékony célú hangverseny a gyimesbükki iskola könyvtárának megerősítsére

Mádl Dalma asszony védnökségével

Ádám Jenő Iskola kórusa, Klukon Edit, Gulyás Dénes, Huzella Péter, Kaláka együttes, Ferenczi Csongor

műsorvezető:Csányi Tamás

szerkesztő:Szilágyi Aranka

május 1.

Bach-est Kárpátalja műemlékei javára, a gerényi templom freskóinak megmentéséért

Budapesti Vonósok Kamarazenekar

km.: Bánfalvi Béla, m. v.: Botvay Károly

május 8.

J. Haydn: Salve Regina (Hob. XXIII. B2),

W. A. Mozart: Templomi szonáta (K. 328), Georg Lickl: Missa Solemnis in D

újkori bemutató

Purcell Kórus, Erdődy Kamarazenekar,

hm.: Szefcsik Zsolt,

Zádori Mária, Megyesi Schwartz Lúcia, Megyesi Zoltán, Asztalos Bence

vez.: Vashegyi György

május 15.

500 év egyházi zenéje,

Debreceni Kodály Kórus,

vez.: Erdei Péter

május 22.

500 év egyházi zenéje

a megalakulásának 50. jubileumát ünneplő Magyar Rádió Gyermekkórusa,

vez.: Thész Gabriella és Nemes László Norbert

július 31.

International Music Ministry Chorale

km.:Clint Gawthrop

vez.: Charles W. Zwicki

(a Marta Lindop Promotions közreműködésével)

szeptember 25.

hangverseny a Csángómagyar Iskola javára Mádl Dalma asszony védnökségével

G. Rossini: „Kis ünnepi mise”

Budapesti Monteverdi Kórus,

Schnöller Szabina, Takács Zsu­ zsan­ na, Honinger László, Bretz Gábor,

zongorán közreműködik:

Ney Gábor és Krasznai Gáspár,

vez.: Kollár Éva,

bevezette: Makovecz Imre

október 23.

J. Haydn / W. A. Mozart Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Cantate Vegyeskar (m. v.: Sapszon Ferenc),

Budapesti Vonósok Kamarazenekar,

m. v.: Botvay Károly, hm.: Bánfalvi Béla,

Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna, Beöthy-Kiss László, Cser Krisztián

vez.: Csányi Tamás, Sapszon Ferenc

október 29. Szt. Imre Gimnázium

hangverseny a Házsongárdi temető síremlé­ keinek megújításáért Tőkés László püspök védnökségével és bevezető gondolataival

Budai Babszem néptánc­ együttes

(tanárok: Rikassy Barbara, Gubik József),

Jandó Jenő zongoraművész,

Bánffy György színművész,

Transylmania együttes (Székelyföld)

szerkesztő: Szilágyi Aranka

november 22., Vers és Dal sorozat

„Maradnak az igazak”

Simó József Wass Albert estje (2.)

november 29., Vers és Dal sorozat

Ki voltál te, Vitézem?

Válogatás Csokonai Vitéz Mihály költészetéből

Kobzos Kiss Tamás estje

december 6., Vers és Dal sorozat

Szép szerelmem, Magyarország...

Tolcsvay Béla estje

 

 

2004

május 2.

Bach-est

Magyar Virtuózok Kamarazenekar,

m. v.: Szenthelyi Miklós

május 9.

Franz Tunder (1614–1667)

Egyházi vokális művek – újkori bemutató

Purcell kórus, Orfeo zenekar – korhű hang­ szereken

Zádori Mária, Csereklyei Andrea szoprán

Bárány Péter kontratenor

Timothy Bentch tenor

Kovács István basszus

vez.: Vashegyi György

május 16.

Liszt: Koronázási mise

Szabóky Tünde szoprán, Török Ilona alt

Kállay Gábor tenor, Cser Péter basszus

Mátyás-templom ének- és zenekara,

vez.: Tardy László

május 23.

Bach-est

„Der Gerechte kommt um”

„Mit Fried und Freud ich fahr dahin”

BWV 125

„Herr Jesu Christ, du höchstes Gut” BWV 113

Kovács Ágnes szoprán, Németh Judit

Timothy Bentch, Kovács István

Purcell kórus, Orfeo zenekar

(korhű hangszereken)

vez.: Vashegyi György

június 20.

Boston Trinity Church Choir,

vez.: Brian Jones

október 3.

A történelmi Magyarország egyházi zenéje

a dévai gyermekotthon javára

Vesperae de Confessore, Te Deum,

újkori bemutató

Discantus énekegyüttes

Csereklyei Andrea – szoprán

Rácz Erzsébet / Vörös Györgyi, hegedű

Dobozy Borbála – csembaló

Scholz Anna, cselló / barokk hangszeregyüttes / vez.: Csányi Tamás

bevezette: Makovecz Imre

október 24.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem

Zádori Mária, Schöck Atala,

Beörthy-Kiss László, Cser Krisztián

Cantate Vegyeskar, Hubay Jenő Kamarazenekar,

vez.: Csányi Tamás, Sapszon Ferenc

október 31.

Hangverseny a gerényi templom freskóinak megmentésére Beke Ágnes szervezésében és a Budapesti Vonósok vállalásával

Olawunyi Róbert, Fenyő László, Fenyő Ervin, Meláth Andrea, Áchim Erzsébet, Drahos Béla, Botvay Károly közreműködésével

november 9., Vers és Dal sorozat

„Felszóval így éneklék”

Kobzos Kiss Tamás estje Balassi Bálint születésének 450. évfoldulójára

november 16., Vers és Dal sorozat

Rejtelmek

Sebő Ferenc estje

november 23., Vers és Dal sorozat

„Maradnak az igazak”

Simó József Wass Albert-estje

november 30., Vers és Dal sorozat

„Magyarország, édes hazám”

Budai Ilona estje

december 19.

A szentegyházi Gyerekfilharmónia koncertje, vez.: Haáz Sándor

 

 

2003

május 4.

Magyar Rádió Gyermekkórusa,

vez.: Thész Gabriella, Nemes László Norbert

május 11.

Bach: 3 szólószonáta

Szenthelyi Miklós hegedűestje

Guarneri 1723-ban készült mesterhangszerén

május 18.

Monteverdi Kórus,

vez.: Kollár Éva

május 25.

régi és kortárs angol zene

Chester St. Cecilia Singers,

vez.: Brian Greenshill

társrendező:CMI

június 1.

Händel: Messiás

Kiss Rózsa, Meláth Andrea,

Szerekován János, Oláh Zsolt

Baptista Központi Ének- és Zenekar, vez.: Oláh Gábor

szeptember 28.

Hangverseny az egyházközségi

Karitász javára Mádl Dalma védnökségével

Charpentier:Psalmus Davidis,

Messe des Morts

Zádori Mária, Kovács Ágnes, Gavodi Zoltán, Drucker Péter, Regenhart András,

Kovács István

Purcel Kórus, Orfeo Zenekar

(korhű hangszereken)

vez.:Vashegyi György

október 26.

J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem

A forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére

Kiss Rózsa, Meláth Andrea,

Szerekován János, Mokán László

Baptista Központi Ének- és Zenekar,

vez.: Oláh Gábor,

bevezette: Jókai Anna író

október 28., Vers és Dal sorozat

Ritka (a) magyar

Bubik István† színművész estje

november 11., Vers és Dal sorozat

A Rákóczi-szabadságharc emlékezete

a Jánosi-együttes estje

(Jánosi András, Túri András, Kiss Csaba, Szűcs Miklós, Danhauser Zoltán)

november 25., Vers és Dal sorozat

Válogatott rögtönzéseim

Sándor György estje

december 2., Vers és Dal sorozat

Jóslat

Cseh Tamás estje Bereményi Géza verseivel

december 9., Vers és Dal sorozat

A magyar bor: kultúra és művészet versben, dalban, borkóstolóval ízesítve

Kató Csaba borajánló és Szabó András versmondó estje

 

 

2002

április 14.

500 év kórusa 1.

Magyar Rádió Énekkara

vez.: Strausz Kálmán

a Tűzoltó utcai gyermekklinika javára

védnök:Mádl Dalma

április 23. Szt. Imre Gimnázium, díszterem

Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes estje

április 28.

500 év kórusa 2.

Cantate Vegyeskar,

vez.: Sapszon Ferenc

május 5.

500 év kórusa 3.

Tomkins Énekegyüttes,

vez.: Dobra János

május 15., jótékony célú hangverseny

Magyar Rádió énekkara

vez.: Strausz Kálmán

június 30.

Bangor Festival Choir

vez.: Ronald Sherwin

szeptember 29.

Orbán: Missa nona, Pergolesi: Stabat Mater

Bodrogi Éva, Heim Mercedes

Angelica Nőikar, Hubay zenekar

vez.: Gráf Zsuzsa

bev.: Makovecz Imre

október 27.

Haydn / Mozart: Requiem

Kiss Rózsa, Bardócz Erzsébet,

Basky István, Korpás Ferenc

Magyar Rádió Énekkara,

Solti Kamarazenekar

vez.: Strausz Kálmán, Csányi Tamás

november 5., Vers és Dal sorozat

Berecz András: Királyon gúnyalik

november 10. Szt. Imre nap

Musica Sacra Civitatis

Ádám isk., Szt. Margit Gimn. ének- és zkr.,

Hajós György

november 12., Vers és Dal a Szt. Margit Gimnázium dísztermében

Tizenöt zsoltár

Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és Vilmos, bev.: Brückner Ákos Előd

november 25. Vers és Dal a Szt. Imre Gimnázium dísztermében

Claudel: Angyali üdvözlet

Nagy-Kálózy Eszter, Eperjes Károly, Venczel Vera, Blaskó Péter, Dér Denisa, Dóczy Péter, rend.: Dér András

november 26., Vers és Dal sorozat

Cseh Tamás: Frontátvonulás

december 3., Vers és Dal sorozat

Szabó András: Ne feledd a tért (Illyés-est)

 

 

2001

február 13., Vers és Dal sorozat

Vagantes Trió: Furfangos borivó

február 20., Vers és Dal sorozat

Törőcsik Mari: Ugye kicsit ismerős?

(Csillag Péterrel közösen beszélgetve)

február 26., Vers és Dal sorozat

Eperjes Károly:

Mindent lehet, de csak a jót szabad

március 6., Vers és Dal sorozat

Szabó András: A Lélek versei

Öt millenniumi hangverseny

dr. Rockenbauer Zoltán miniszter

védnökségével:

május 13.

Bach: 51. zsoltár, Haydn: Salve Regina

Zádori Mária, Bárány Péter,

Drucker Péter, Sólyom-Nagy Máté

cont.: GyöngyösiLevente

Orfeo zenekar,

vez.: Vashegyi György

május 16. Szt. Imre Gimnázium

80 perc alatt a föld körül

Amadinda Ütőegyüttes

május 20.

Bach: János passió

Zádori Mária, Lax Éva,

Kállay Gábor, Moldvay József

cont.:Dobozy Borbála

Lutheránia Kórus, Savaria Barokk,

(m. v.:Németh Pál, km.: Vitárius Piroska)

vez.: Kamp Salamon

május 23. Szt. Imre Gimnázium

Muzsikás Együttes

május 27.

Washington Univ. Choir

vez.: Lori Wiest

június ?

Tiroler Motettenchor

június 4.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

szeptember 30.

Bach-Mozart-Pergolesi művek

Szabó Veronika, Baghy Emília,

Molnár András, Bercelly István

Szt. István Király iskola zenekara és nőikara (m. v.:Tőkés Mária Tünde)

vez.: Horváth Gábor

bevezette: Makovecz Imre

október 14.

Haydn: Teremtés

október 21.

Haydn / Mozart: Requiem

Krasnyánszky Tünde, Lax Éva,

Kálmán László, Benkő Pál

Monteverdi Kórus, Savaria Barokk

m. v.:Németh Pál

vez.: Kollár Éva, Csányi Tamás

védnök: Rockenbauer Zoltán miniszter

október 29., Vers és Dal sorozat

A magyar bor: kultúra és művészet

Kató Csaba, Szabó András, Csányi Tamás

november 7., Vers és Dal sorozat

Berecz András: Félbevágott pipafüst

november 14., Vers és Dal sorozat

Mácsai Pál–Huzella Péter:

Befogad és kitaszít a világ

november 20., Vers és Dal sorozat

Illyés Kinga†: Az élet kenyere (Szt. Erzsébet)

bevezette:dr. Csapody Miklós irodalom­ történész

 

 

2000

február 14., Vers és Dal a Szt. Imre Házban

Mindent lehet, de csak a jót szabad

Ady, Babits, József, Pilinszky versei

Eperjes Károly estje

km.: Kemény Katinka, Kalmanovits Zoltán, Demjén András

február 21., Vers és Dal sorozat

Megindul a malom nagy lélekszakadva

Berecz András estje

február 28., Vers és Dal sorozat

Magyar ritmusok

Vagantes trió estje

március 20., Vers és Dal sorozat

Magyarok énekei

Ferenc Éva – Kobzos Kiss Tamás estje

április 16.

Bach: Máté-passió

Gémes Szilvia, Lukin Márta, Ambrus Imre, Busa Tamás, Csányi Tamás, Molnár András, Szécsi István, Tóth János

Szent Antal kórus, Sinfonietta Hungarica, vez.: Déri András

május 7.

Kodály: Budavári Te Deum,

Psalmus Hungaricus

Budapesti Kórus, BME Zenekar

vez.: Bartal László

május 14.

Monteverdi: Vespro della Vergine Maria

szentimrevárosi bemutató

Monteverdi Kórus, barokk kamarazenekar

vez.: Kollár Éva

május 21.

Tomkins Énekegyüttes,

vez.: Dobra János

május 28.

Magyar Rádió Gyermekkórusa,

vez.: Thész Gabriella, Nemes László Norbert

június 12.

Bárdos-hangverseny

október 8. Szt. Imre Gimnázium, díszterem

Claudel: Angyali üdvözlet,

Nagy-Kálózy Eszter, Eperjes Károly, Venczel Vera, Blaskó Péter, Dér Denisa, Dóczy Péter

rendezte Dér András

október 22.

Haydn / Mozart: Requiem

Fodor Ildikó, Lax Éva,

Kállay Gábor, Moldvay József

Monteverdi Kórus, Budapesti Vonósok,

vez.: Kollár Éva, Csányi Tamás

 

 

1999

április 10.

Canterbury Katedrális Kórusa,

vez.: Stefan Anderson

április 25.

Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán

a Műegyetem Zenekara,

vez.: Bartal László,

május 2.

Bach: János-passió

Monteverdi Kórus, Musica Profana,

evangelista: Martin Koch

vez.: Kollár Éva

május 24.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

október 24.

Verdi: Requiem

Kolonits Klára, Kerék Judit,

Timothy Bentch, Fried Péter

Budapesti Kórus, BME Zenekara

(m. v.:Bartal László)

vez.: Antal Mátyás

november 7., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Ádám Jenő isk., Bárdos isk., BME kórusa, Kolping kórus, Stuttgart

 

 

1998

április 18.

Washington és Lee Egyetem kórusa,

vez.: Gordon Spice

április 26.

Magnificat Gyermekkórus,

vez.: Szebellédi Valéria

június 1.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

május 10.

Monteverdi Kórus,

vez.: Kollár Éva

május 17.

BME Zenekara,

vez.: Bartal László

szeptember 19.

Pán-Európa koncert

 

 

1997

június 1.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

július 6.

vendégkórus az Egyesült Államokból

szeptember 19.

Pán-Európa koncert

november 9., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

 Bárdos és Ádám iskolák kórusa, Weiner Konzervatórium Zenekara, Cantus Corvinus (Victoria: Missa super laetare)

november 17., Vers és Dal sorozat

Szabó András: Közös kincs

november 24., Vers és Dal sorozat

Kobzos Kiss Tamás: Énekelt történelem

december 1., Vers és Dal sorozat

Berecz András: Csak mese

december 8., Vers és Dal sorozat

Ferencz Éva: Világ békessége

 

 

1996

június 2.

Bárdos Zenei Hetek hangversenye

november 10. Szt Imre nap

Musica Sacra Civitatis

Ádám Jenő isk., Bárdos isk., Hajós György, PPKE kórusa, vez.: Légár Piroska, Weiner iskola vonószenekara, vez.: Papp Sándor

szeptember 29.

vendégkórus Ausztriából

 

 

1995

november 5., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

B. Kéri Edit, Bárdos iskola

 

 

1994

március 19.

Puccini-mise

április 11.

Tomkins énekegyüttes

(a „tavaszi hangversenyek” sorozat első előadása)

április 25.

Magyar Rádió gyermekkórusa

május 16.

Budapesti Vonósok kamarazenekar,

m. v.: Botvay Károly

szeptember 30.

Bárdos-hangverseny

október 16.

Seven Songhers holland férfikar

november 6., Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Weiner iskola vonószenekara, B. Kéri Edit, Miskolci Katalin, Nyilas Tünde, Cantus Corvinus együttes, vez.: Klembala Géza

 

 

1993

július 4.

angol kórus

november 1.

Mozart: Requiem

Schwabisch-gmündi vendégkórus,

Alba Regia zenekar

november, Szt. Imre-nap

Musica Sacra Civitatis

Bárdos iskola kórusa, Csavlek Etelka, Weiner Leó iskola fúvószenekara, Vox Hungarica nőikar, vez.: Döbrössy János

 

 

1992

október 10.

hangverseny

 

 

1991

február 23.

Szabó András versmondó estje

egy Csörsz utcai magánlakáson

november 10.

Ádám Jenő iskola kórusnak előadása

 

 

1990

július 8.

angol kórus

október 11.

Haydn: Teremtés

 

 

1989

november 12.

finn kórus

 

 

1987

augusztus 3.

Bach: h-moll mise,

Debreceni Kodály Kórus,

vez.: Leo Kramer

 

 

1986

április 18.

Bach-est,

Debreceni Kodály Kórus,

vez.: Strausz Kálmán

május 9.

Bach: János passió,

Debreceni Kodály Kórus,

vez.: Strausz Kálmán

?

Monserrati bencések együttese –

az első TV-felvétel

köszöntőt mondott Placid atya